Boek: The Science of Microdosing Psychedelics

English below

Er wordt beweerd dat microdosering van psychedelische stoffen zoals LSD het vermogen heeft om de creativiteit te vergroten, de stemming te verhogen en zelfs depressies te bestrijden. In The Science of Microdosing Psychedelics duikt Torsten Passie MD, auteur van The Pharmacology of LSD (2010), in de eerste wetenschappelijke literatuur over microdosering op zoek naar bewijs. Hij onthult een rijke en grotendeels genegeerd geschiedenis van onderzoek met microdosis, minidosis en lage dosis LSD, en andere psychedelica.

Dit zorgvuldig onderzochte en wetenschappelijk gepresenteerde boek, waarin microdosering in de media wordt geprezen als een potentieel wondermiddel, biedt een objectief en duidelijk perspectief. Belangrijke gebieden als tolerantie, toxiciteit en placebo worden behandeld. Het bevat ook informatie over LSD die voor het eerst uit het Duits is vertaald. Een boek die bij geen enkele kritische onderzoeker of psychedelische liefhebber in zijn boekenkast mag ontbreken. The Science of Microdosing Psychedelics is een schat aan informatie en inzicht in microdosing en minidosing.

“Eindelijk, een boek over microdose onderzoek dat ik zonder voorbehoud kan aanbevelen. Torsten Passie heeft het definitieve overzicht geschreven van de effecten van microdosering en minidosering (iets meer) LSD, met inbegrip van tientallen rapporten van vroeg onderzoek, waarvan de meeste nooit eerder zijn genoemd”

– Microdosingonderzoeker Dr. James Fadiman

ORDER NOW / BESTEL NU

Over de schrijver

Torsten Passie, MD: Tussen 1997-2010 was Torsten wetenschapper, psychiater en psychotherapeut aan de Hannover Medical School, waar hij het Laboratorium voor Bewustzijn en Neurocognitie leidde. Zijn onderzoek richtte zich op de psychofysiologie van veranderde bewustzijnstoestanden, waaronder klinische studies met ademwerk, cannabis, MDMA, lachgas, ketamine en psilocybine. Van 2012 tot 2015 was hij ook gasthoogleraar aan de afdeling Psychiatrie van de Harvard Medical School (Boston, USA).

Interview met Torsten Passie over zijn visie op microdosing

 

Nieuwsgierig naar de inhoud? Dit boek kwam uit in februari 2019 en is (exclusief) via microdose.nl online te bestellen.

Het hele interview met Torsten Passie is hier te bekijken.

 

The Science of Microdosing Psychedelics by Torsten Passie, with a preface by Dr David Nichols.

Paperback | ISBN 9780992808884 | 246pp

It’s been claimed that microdosing psychedelic substances such as LSD have the ability to enhance creativity, elevate mood and even combat depression. In The Science of Microdosing Psychedelics, Torsten Passie MD, author of The Pharmacology of LSD (2010), delves into the first-wave scientific literature on microdosing to search for evidence. He reveals a rich and largely ignored history of research with microdose, minidose, and low-dose LSD, and other psychedelics.

With microdosing being lauded across the media as a potential panacea, this carefully researched and scientifically presented book provides an objective and clear perspective, covering key areas such as tolerance, toxicity, and placebo. It also includes information about LSD translated from German for the first time. A book no discerning researcher, practitioner or psychedelic aficionado should be without, The Science of Microdosing Psychedelics is an invaluable enchiridion of information and insight.

“Finally, a book about microdose research I can recommend without reservation. Torsten Passie has written the definitive review of the effects of microdosing and mini-dosing (slightly more) LSD, including dozens of reports of early research, most never referenced before” – Microdosing researcher, Dr James Fadiman

Torsten Passie, MD: Between 1997-2010 Torsten was a scientist, psychiatrist, and psychotherapist at Hannover Medical School, where he leads the Laboratory for Consciousness and Neurocognition. His research studies were on the psychophysiology of altered states of consciousness, including clinical studies with breathwork, cannabis, MDMA, laughing gas, ketamine and psilocybin. From 2012 to 2015 he was also visiting professor at the Department of Psychiatry at Harvard Medical School (Boston, USA).

Bron & uitgever: Psychedelic Press