Onderzoek naar de effecten van microdosing op de gezondheid

Instituut: onafhankelijk onderzoek
Hoofdonderzoekers: James Fadiman, PhD en Sophia Korb, PhD.

Status: Lopend – Resultaten worden geleidelijk bekend gemaakt

Fadiman en Korb verzamelen de verslagen van mensen die zelfstandig microdoseren. Inmiddels hebben zij meer dan 1800 verslagen ontvangen, waaruit ruimschoots is gebleken dat de effecten niet beperkt zijn tot verbeterde cognitieve functies of het geestelijk welbevinden, maar ook dat er zeer veel gunstige effecten zijn waar te nemen op de gezondheid.

Dit langlopende onderzoek richt zich momenteel op de volgende pijlers:

  • Effecten op medische en psychische gezondheidsklachten
  • Andere – onverwachte – effecten op de gezondheid, medicijngebruik, slaap, pijn, et cetera
  • Ervaringen met andere substanties dan LSD en psilocybine

Er is gebleken dat er onverwachte (gunstige) effecten kunnen optreden die men nog niet eerder in verband gebracht zijn met microdosing. Zo zijn er al links gelegd met PMS, kleurenblindheid, angststoornissen, herstel van hersenoperaties, Gilles de la Tourette, verslaving en nog veel meer.

Bekijk hier de resultaten

Fadiman en Korb zijn zeer ontvankelijk voor ervaringsverhalen die aansluiten bij bovengenoemde pijlers.

Zij zijn bovendien bereid om andere onderzoekers toegang te geven tot hun data, zodat specifieke effecten en verbanden sneller onderzocht kunnen worden.