Microdosing blog

Microdosing onderzoeksresultaten – update zomer 2019

Een kort overzicht van de meest interessante onderzoeken naar microdosing die onlangs werden gepubliceerd. Deze zijn op te delen in drie categorieën:

 • Surveys (enquêtes) onder microdosers
 • Placebo-gecontroleerde onderzoeken
 • Klinisch onderzoek met verschillende doseringen en/of een placebogroep

1) Surveys onder microdosers

Surveys zijn bedoeld om informatie te verzamelen van waar uit meer onderzoek gedaan kan worden.

Fadiman en Korb, 2019

Survey onder 1000 microdosers uit 59 landen waar zij dagelijks de negatieve en positieve emotionele toestand evalueerden aan de hand van de PANAS-checklist en schriftelijke rapporten gedurende een week tot vier maanden.

Uit dit onderzoek zijn de volgende bevindingen gerapporteerd:

 • bevordering van het algemeen mentale welbevinden
 • verhoogde motivatie waardoor uitstelgedrag afneemt en dus pro-actiever wordt.
 • betere gezondheidsgewoonten, mensen maakten gezondere keuzes mbt alcohol, eten, sporten, rust, etc.
 • verbeteringen in negatieve stemmingen, met name depressie, en stijgingen in positieve stemmingen.
 • Bij klinische en niet-klinische microdosers werd een toename van de energie en een betere werkefficiëntie en focus waargenomen
 • verlichting bij diverse medische kwalen van de symptomen zoals bij Clusterhoofdpijn, ADHD, ADD, migraine, premenstruele syndroom (PMS), traumatisch hersenletsel, gordelroos en andere aandoeningen die niet eerder geassocieerd werden met psychedelisch gebruik.

Ga naar de pagina met uitgebreide conclusies.

Polito, 2019

In de twee studies die Polito deed, werden 98 microdosers gevraagd hoe zij hun humeur, aandacht, welzijn, mystieke ervaringen, persoonlijkheid, creativiteit en gevoel voor controle waarderen.

De 5 belangrijke bevindingen zijn:

 1. Een algemene positieve impuls/boost op microdoseringsdagen, maar beperkte residuele effecten van elke dosis: Men rapporteerden op MD dagen een boost in verbondenheid, contemplatie, creativiteit, focus, geluk, productiviteit en welzijn, maar dit werd meestal niet gehandhaafd op de volgende dag. Er waren echter aanwijzingen voor een lichte opleving van het gevoel van focus en productiviteit twee dagen na het doseren.
 2. Enkele aanwijzingen voor verbetering van de geestelijke gezondheid: Er is gekeken naar de cumulatieve effecten van microdosering op langere termijn. De deelnemers rapporteerden na zes weken microdoseren, lagere niveaus van depressie en stress.We hebben mensen gerekruteerd die geen enkele vorm van psychische aandoening hadden voor de studie, dus de niveaus van depressie en stress waren relatief laag om te beginnen. Desalniettemin zijn de beoordelingen voor deze maatregelen gedaald.Dit is een intrigerende bevinding, maar het is niet duidelijk uit dit resultaat of microdosering enig effect zou hebben op de meer significante niveaus van stemmingsstoornissen.
 3. Verschuivingen in aandacht: De microdosers in de studie meldden dat ze minder snel afgeleid werden door ongewenste gedachten en mentale ruis.Ze meldden ook een toename van de absorptie, wat betekent dat ze meer kans hadden om intens gerichte aandacht te ervaren voor fantasierijke ervaringen. Absorptie is gekoppeld aan een sterke betrokkenheid bij kunst en natuur.
 4. Toename van neuroticisme en een aantal uitdagende ervaringen: Niet iedereen ervaarde microdosing als positief.  Sommige deelnemers meldden onaangename en moeilijke ervaringen. In sommige gevallen probeerden de deelnemers slechts één of twee keer een microdosis en wilden vervolgens niet verder gaan.  Over het geheel genomen meldden een aaantal deelnemers een kleine toename in neuroticisme na zes weken van microdosering, wat wijst op een toename van de frequentie van onaangename emoties. (Note van microdosing.nl: Dit duidt wat ons betreft op het nemen van te hoge microdoses. Een veel voorkomend gegeven wanneer je op zoek bent naar je ‘sweet spot’. De meeste bijwerkingen komen voort uit het te hoog zitten met je microdosis.
 5. Veranderingen komen niet helemaal overeen met de verwachtingen van mensen: Mensen hebben hoge verwachtingen van de effecten van microdosering. Maar toen we keken naar de specifieke variabelen die de deelnemers het meest verwachtten dat ze zouden veranderen, kwamen deze niet overeen met de veranderingen die onze microdosers daadwerkelijk rapporteerden.Twee van de grootste veranderingen die microdosers verwachtten waren een toename in creativiteit en levenstevredenheid, maar we vonden geen bewijs van verschuivingen op deze gebieden. Dit suggereert dat de veranderingen die we vonden niet alleen te wijten waren aan de verwachtingen van de mensen. DIt is een belangrijke bevinding, want dit betekent dat er meer aan de hand is dan alleen een placebo-effect (verwachtings effect)

Wat betekent dit:

Deze complexe set van bevindingen is niet wat typisch wordt gerapporteerd in de media verhalen en online discussies over microdosering. Er zijn veelbelovende aanwijzingen voor mogelijke voordelen van microdosering hier, maar ook aanwijzingen voor mogelijke negatieve effecten, die serieus moeten worden genomen.

Het is belangrijk om te onthouden dat dit een observatiestudie was die sterk afhankelijk was van de nauwkeurigheid en eerlijkheid van de deelnemers in hun rapporten. Als zodanig moeten deze resultaten voorzichtig worden behandeld.

Microdoseringsonderzoek staat nog in de kinderschoenen en dit werk toont aan dat we zorgvuldiger moeten kijken naar de effecten van psychedelica met een lage dosis op de geestelijke gezondheid, aandacht en neuroticisme. Meer onderzoek is nodig.

Lees hier het hele onderzoek >>meer

Lea, 2018

Microdosing survey waar aan totaal 1533 deelnemers gevraagd werd naar hun motivaties, behaalde gezondheidsresultaten en naar ‘harmreduction’.

Naast vergelijkbare uitkomsten als bovengenoemd, ook:

 • Microdosing blijkt effectiever dan reguliere behandelmethoden bij angst, PTSS, depressie (53 – 65%)
 • Microdosing blijk zeer effectief als hulpmiddel bij het stoppen met angstmedicatie, antidperessiva (64 – 74%)
 • Microdosing blijkt zeer effectief bij stoppen met cannabis, alcohol, tabak of andere drugs (30 – 76%)

Houd hierbij in gedachten dat onderzoek op basis van surveys, in dit geval geen evenwichtig beeld geeft. Je onderzoekt immers een selecte groep mensen :
– geen representatieve deelnemersgroep, voorstanders van microdosing
– geen placebo-controlegroep
– korte termijn

2) Placebogecontroleerde onderzoeken

Prochazkova, 2018, Universiteit Leiden

Dit onderzoek voorziet in het allereerste bewijs dat microdosing ‘werkt’ door middel van een experiment. 38 bezoekers aan het eerste Microdosing event van de Psychedelic Society of the Netherlands namen hieraan deel, voor- en nadat ze een microdosis truffels namen.

De deelnemers bleken:

 • ‘meetbaar hoger’ te scoren op twee creativiteitstests in associatief denken en in probleemoplossend denken. de prestaties van zowel convergerent en divergent denken werd verbeterd na een niet-geblindeerde microdosis, terwijl de Fluid intelligence (dit betreft de mate van flexibiliteit in denken en het vermogen tot abstract redeneren) niet werd beïnvloed. >>meer

Anderson, 2019, University of Toronto
Huidige en voormalige microdosers scoorden lager op disfunctionele attitude en negatieve emoties, en hoger op wijsheid, open-mindedness en creativiteit in vergelijking met een niet-microdosing controlegroep.

Van Elk en Marschall, –, Universiteit van Amsterdam
– Positief effect op stress, angst en depressie (via zelfreapportage) bij zowel een actieve microdosis truffels als bij placebo.
– Toename van verwondering (“awe”) bij het bekijken van video’s.

3) Klinisch onderzoek

De Wit, 2019, University of Chicago
LSD gaf doseringsafhankelijke subjectieve effecten bij drie doseringen (6.5mcg, 13 mcg of 26 mcg  ). Bij 26mcg zorgde de drug voor een toename in energie (“vigor”) en werden testafbeeldingen met emotionele inhoud iets verminderd positieve beoordeeld door de deelnemers. Andere metingen van stemming, cognitie en fysiologische waarden bleven onveranderd.

Kuypers, –, Universiteit van Maastricht
Positiviteit en aandacht verbeterede na één microdosis van 20mcg LSD. Niet bij lagere doseringen.

Upcoming

Imperial College Londen voert momenteel diverse klinische onderzoeken uit én een self-blinding onderzoek.

Deel deze post

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

JOIN OUR COMMUNITY!

Want to stay updated about microdosing research, the latest news, tips & tricks, and more? Subscribe to our newsletter below and stay in the loop about everything microdosing!