Kies een microdosing protocol

—–ENGLISH BELOW—–

Het is aan te raden om te microdoseren volgens een bepaalt schema dat aangeeft hoe vaak en wanneer je een microdosis inneemt. Dit noemen wij een protocol. Er zijn tot nu toe zes verschillende microdosing protocollen bekend. Het meest bekende protocol om mee te microdoseren is het ‘Fadiman protocol’. Grondlegger James Fadiman geeft nadrukkelijk aan dat dit protocol vooral bedoeld is om de effecten van microdosing bij jezelf te kunnen waarnemen. Het helpt je onderscheid maken tussen microdosingdagen en niet-microdosingdagen.

Er zijn verschillende redenen waarom je een andere schema zou willen hanteren. Voor alle schema’s geldt minimaal 2 tot 4 weken rust nadat je een traject van 1 a 2 maanden hebt doorlopen. Deze rust, of reset is belangrijk om tolerantie te voorkomen en dus de kracht van de helende werking psychedelica te behouden.  Wij hebben de verschillende schema’s voor je op een rijtje gezet.

1. Fadiman protocol

Het protocol van James Fadiman is in onze optiek een hele goede basis voor een eerste microdosing experiment. Dit gaat uit van een 3-daagse cyclus, die je 4 tot 8 weken lang volgt. Probeer dit microdosing schema minimaal een maand om te ervaren of het iets voor jou is, of het voordeel voor jou heeft. Als dit het geval is kun je jouw microdose traject vervolgen.

  • DAG 1: Microdosing dag
  • DAG 2: Overgang dag/ Transitie dag
  • DAG 3: Normale dag
  • DAG 4: Microdosing dag
  • DAG 5: cyclus vervolgen voor 1 á 2 maanden
  • RESET: 2 tot 4 weken rust

2. Twee dagen per week microdoseren protocol

Het Fadiman protocol kan soms wat lastig zijn voor sommige mensen, omdat de microdose dagen elke week veranderen. Wanneer dat voor jou het geval is, kies dan 2 vaste dagen in de week die voor jou het beste passen in jouw leven. Ofwel het ‘2 Fixed days a week protocol 

 • DAG 1: Microdosing dag op een dag naar keuze
 • DAG 2: Overgang dag/ Transitie dag
 • DAG 3: Normale dag
 • DAG 4: Microdosing dag op een dag naar keuze. Houd minimaal 1 dag tussen de MD dagen
 • CYCLUS:  vervolgen voor 1 á 2 maanden
 • RESET: 2 tot 4 weken rust

3. Microdosing Institute Protocol

Na 3 jaar mensen te hebben begeleid en gecoacht, kwam ons Microdosing coaching team erachter dat sommige mensen er meer baat bij hadden om om de dag te microdoseren. Dit bleek in sommige gevallen en situaties effectiever. Vooral bij mensen die microdoseren voor medische doeleinden zoals depressieve klachten, burn-out, sociale angst klachten, ADHD, ADD, migraine, clusterhoofdpijn hebben er vaak baat bij om volgens het ‘Every other day’ protocol te microdoseren, oftewel microdoseren om de dag. Dit protocol is door het coaching team van Microdosing Institute ontwikkeld in samenwerking met James Fadiman.

Vragen over ons Microdosing institute protocol? Stuur een mailtje naar: info@microdosing.nl

 • DAG 1: Microdosing dag
 • DAG 2: Over gangs dag/ Transitie dag
 • DAG 3: Microdosing dag
 • DAG 4: Overgang dag/ Transitie dag
 • CYCLUS: vervolgen voor 1 á 2 maanden
 • RESET: 2 tot 4 weken rust 

XP truffels 6×1 gram vanaf €5,-

4. Intuïtief microdoseren protocol

Microdoseren op geheel intuïtieve wijze, met als enige regel dat je altijd minimaal 1 dag tussen de microdoses laat. Mensen die het Fadiman protocol een keer hebben gevolgd, stappen veelal over op een meer intuïtieve manier van microdoseren. Men zet microdosing in wanneer het hen uitkomt.

5. Stamets’ stacking protocol

Paul Stamets is een wereldberoemde Amerikaanse mycoloog, auteur en voorvechter van medicinale paddenstoelen, ontwikkelde en testte een nieuwe microdosing formule. De combinatie psilocybine, niacine ‘flush’ (vitamine B3) en de bijzondere paddenstoel Lion’s mane zou volgens hem een positieve, duurzame uitwerking op de hersenen hebben. Dit stapelen van de verschillende substanties noem hij ‘Stacking’. Dit protocol is dus met name expliciet ontwikkeld in de combinatie: Lion’s Mane, psilocybine en Vit. B3 ‘Niacine’. Kijk voor meer informatie over  Stacking microdosing met lion’s Mane.

Zijn ‘Stacking’ protocol gaat als volgt:

 • DAG 1 t/m 4 Stacking Lion’s Mane, psilocybine, Niacin
 • DAG 5 t/m 7  Rust
 • DAG 1 t/m 4 Stacking
 • DAG 5 t/m 7 Rust
 • CYCLUS: Maximaal 1 maand
 • RESET:  2 tot 4 weken rust

6. Nightcap microdosing protocol

Sommige mensen ervaren wat vermoeidheid tijdens het microdoseren van truffels en/of paddenstoelen.   Deze mensen rapporteren dat zij de truffles en/of paddenstoelen om de dag innemen of volgens het Fadiman protocol voor het slapen gaan, om vervolgens van een goede nachtrust te genieten.  Bij voorkeur minimaal een uur tot een paar uur voor het slapen innemen. Zij geven aan levendigere dromen te hebben, uitgeruster en helderder wakker te worden. Ook met de bijzondere plant Caapi Vine en San Pedro cactus wordt soms op deze manier gemicrodoseerd. Dit protocol houd je maximaal een maand tot 2 maanden aan. Daarna 2 tot 4 weken rust te nemen, om lichaam en geest een reset te gunnen. 

Let op: Niet gebruiken in combinatie met LSD, 1cP-LSD, 1P-LSD.

Microdosing Institute protocol:

 • DAG 1: Microdosing ‘Nightcap’ avond
 • DAG 2: Over gangs dag/ Transitie dag/avond
 • DAG 3: Microdosing ‘Nightcap’ avond
 • DAG 4: Overgang dag/ Transitie dag
 • CYCLUS: vervolgen voor 1 á 2 maanden
 • RESET: 2 tot 4 weken rust 

of het Fadiman protocol:

 • DAG 1: Microdosing ‘Nightcap’ avond
 • DAG 2: Overgang dag/ Transitie dag
 • DAG 3: Normale dag
 • DAG 4: Microdosing ‘Nightcap’ avond
 • DAG 5: cyclus vervolgen voor 1 á 2 maanden
 • RESET: 2 tot 4 weken rust

Welk protocol past bij jou?

Dit zijn tot nu toe de verschillende protocollen die wij hebben verzameld in de afgelopen 3 jaar van Microdosing onderzoek. Welk schema het beste bij jou past is een kwestie van zelf uitproberen. Ons team is nog steeds van mening dat je het best kunt starten met het ‘Fadiman protocol’ of ‘Twee dagen in de week protocol’. Om eerst te onderzoeken wat microdosing voor jou kan doen in jouw leven. Dit kan alleen door gedegen zelfonderzoek, waarbij je idealister je observaties bijhoudt in een dagboek of trackt via een app. Daar is de pauze tussen de microdoseringdagen voor bedoeld. Het contrast voelen en onderzoeken tussen een gewone dag en een MD dag.

Kun je extra begeleiding gebruiken met het maken van keuzes zoals:

Wellicht is dan onze online begeleiding/coaching iets voor jou.

Ben jij er klaar voor? 

Heb jij het protocol gevonden dat bij jouw levenssituatie past? Bestel dan jouw Microdose producten bij één van onze 2 partner webshops: Microdosingtruffles.com of de eerste Microdosing webshop van de wereld Microdose.nl

De shop voor alle Microdosing producten

Microdosing Protocols

It is advisable to microdosing according to a set schedule that indicates how often and when you take a microdose. This is what we call a protocol. Six different microdosing protocols have been known so far. The most well-known protocol for microdosing is the ‘Fadiman protocol’. Founder James Fadiman strongly states that this protocol is primarily intended to observe the effects of microdosing in yourself. It helps you distinguish between microdosing days and non-microdosing days.

There are several reasons why you might want to change your schedule. All schedules are subject to a minimum of 2 to 4 weeks of rest after you have completed a 1 to the 2-month journey. This break or reset is important to prevent tolerance and thus maintain the power of the healing effect psychedelics.  We have listed the different schedules for you.

1. Fadiman protocol

James Fadiman’s protocol is, in our view, a very good basis for a first microdosing experiment. This is ingly a 3-day cycle, which follows you for 4 to 8 weeks. Try this microdosing schedule for at least a month to experience if it’s something for you, or has the benefit for you. If this is the case, you can continue your microdose trajectory.

 •  
  • DAY 1: Microdosing day
  • DAY 2: Transition day
  • DAY 3: Normal day
  • DAY 4: Microdosing day
  • DAY 5: continue cycle for 1 to 2 months
  • RESET: 2 to 4 weeks rest

2. Microdosing protocol two days a week

The Fadiman protocol can sometimes be a little unhandy for some people, because the microdose days change every week and interfere with your work or social routine. f that’s the case for you, choose 2 fixed days a week that best suit you in your life.

 • DAY 1: Microdosing day on a day of your choice
 • DAY 2: Transition day
 • DAY 3: Normal day
 • DAY 4: Microdosing day on a day of your choice. Keep at least 1 day between MD days
 • CYCLE: continue for 1 to 2 months
 • RESET: 2 to 4 weeks rest

3. ‘Every other Day’ microdosing protocol

After 3 years of mentoring and coaching people, our Microdosing coaching team found out that some people benefited more from microdosing every other day. This proved to be more effective in some cases and situations. Especially in people who microdos for medical purposes such as depressive symptoms, social anxiety complaints, ADHD, ADD, migraine, cluster headaches often benefit from microdosing the protocol ‘every other day’, i.e. microdosing every day. This protocol was therefore created by the  coaching team of Microdosing.nl and is only applied on the basis of a person’s personal medical situation. This protocol should be chosen carefully, preferably in consultation with one of our Microdosing coaches. So don’t experiment yourself when you want to microdosing for mental medical purposes. Do this under the guidance of one of our experienced coaches.

 • DAY 1: Microdosing day
 • DAY 2: About gangs day
 • DAY 3: Microdosing day
 • DAY 4: Transition day
 • CYCLE: continue for 1 to 2 months
 • RESET: 2 to 4 weeks rest

4. Intuitive microdosing protocol

Microdosing in a completely intuitive way, with the only rule that you always leave at least 1 day between the microdoses. People who have followed the Fadiman protocol once often switch to a more intuitive way of microdosing. Microdosing is deseeded when it suits them.

5. Stamets’ stacking protocol

Paul Stamets is a world-renowned American mycologist, author and advocate of medicinal mushrooms, developed and tested a new microdosing formula. The combination of psilocybin, niacin ‘flush’ (vitamin B3) and the  special mushroom Lion’s mane    would have a positive, lasting effect on the brain. This stacking of different substances he calls ‘Stacking’. This protocol is therefore particularly explicitly developed in the combination: Lion’s Mane, psilocybin and Vit. B3 ‘Niacin’. For more information about quantities,   please visit this page of our website.

His ‘Stacking’ protocol goes like this:

 • DAY 1 to 4 Stacking Lion’s Mane, psilocybin, Niacin
 • DAY 5 to 7 Rest
 • DAY 1 to 4 Stacking
 • DAY 5 to 7 Rest
 • CYCLE: Up to 1 month
 • RESET: 2 to 4 weeks rest

6. Nightcap microdosing protocol

Some people experience some fatigue while microdosing truffles and/or mushrooms.  These people report that they take the truffles and/or mushrooms every other day before bedtime, and then enjoy a good night’s sleep.  Preferably take at least an hour to a few hours before bed. They indicate that they have more vivid dreams, to wake up more rested and brighter. Also with the special plant   Caapi Vine is sometimes    microdosed in this way. This protocol lasts for up to a month to 2 months. Then take 2 to 4 weeks rest, to give body and mind a reset.

 • DAY 1: Microdosing ‘Nightcap’ evening
 • DAY 2: About gangs day/ Transition day/evening
 • DAY 3: Microdosing ‘Nightcap’ evening
 • DAY 4: Transition day
 • CYCLE: continue for 1 to 2 months
 • RESET: 2 to 4 weeks rest

Which protocol suits you?

These are so far the various protocols we have collected over the past 3 years of Microdosing research. Which scheme suits you best is a matter of trying it out for yourself. Our team still believes that it is best to start with the ‘Fadiman protocol’ or ‘Two days a week protocol’. To first investigate what microdosing can do for you in your life. This can only be done through thorough self-examination, where your idealist keeps your observations in a diary or tracks via an app. Feel and explore the contrast between an ordinary day and an MD day.

You can use additional guidance on making choices such as:

Perhaps our online guidance/coaching is for you.