microdosing 1cp-lsd & 1cp-lsd

Microdosing 1p-LSD & 1cP-LSD

1cP-LSD (1-Cyclopropionyl-d-lyserginezuurdimethylamine) en 1P-LSD (1-Propionyl-d-lyserginezuurdimethylamine) zijn functionele analogen van LSD en geven een bijna identiek effect. Kort gezegd zijn 1cP-LSD en 1P-LSD prodrugs van LSD, hetgeen betekent dat ons lichaam de stoffen via onze stofwisseling omzet in LSD.

Het bezit en de verkoop van LSD zijn overal ter wereld illegaal, maar deze analogen zijn in de meeste landen nog niet opgenomen in het wettelijke drugsbeleid. Aangezien ze farmacologisch vrijwel identiek zijn, kiezen veel microdosers voor een van deze analogen als alternatief voor het microdoseren van LSD. Daarom hebben we besloten om informatie over microdosering van 1p-LSD & 1cP-LSD op dit platform op te nemen.

Geschiedenis van 1P-LSD & 1cP-LSD

De precieze oorsprong van 1cP-LSD & 1P-LSD is onbekend. 1P-LSD is sinds 2015 te koop op het internet, maar het is niet duidelijk wanneer het precies voor het eerst gesynthetiseerd is. In tegenstelling tot veel andere onderzoeksmoleculen, komt 1P-LSD niet voor in de onderzoeksliteratuur voordat het op de markt verscheen in 2015. 1P-LSD was ooit een veelgebruikte prodrug in Duitsland, maar het werd daar in juli 2019 verboden.

1cP-LSD werd in januari 2020 geĂŻntroduceerd en werd vrijgesteld van de ‘Wet Nieuwe Psychoactieve Stoffen’ (NpSG). Dit zou echter slechts een kwestie van tijd kunnen zijn. In Duitsland is de NpSG al op 3 juli 2021 in werking getreden, waardoor 1cP-LSD samen met 1P-LSD en andere stoffen effectief verboden is. Zelfs met stoffen die onder de NpSG vallen, worden consumptie of bezit niet bestraft; de aankoop echter wel.

Verschillen tussen 1p-LSD & 1cP-LSD en LSD

Het fundamentele verschil tussen 1P-LSD & 1cP-LSD en LSD en is dat 1P-LSD & 1cP-LSD eerst in het lichaam moeten worden afgebroken tot LSD voordat ze effect hebben. Het effect zelf is vrijwel identiek.

microdosing 1p-lsd & 1cp-lsd

Farmacologie

Gebaseerd op hun structurele overeenkomsten met LSD, zijn de psychedelische effecten van 1P-LSD & 1cP-LSD waarschijnlijk afkomstig van hun werkzaamheid op de serotinereceptoren in de hersenen. 1P-LSD & 1cP-LSD hebben waarschijnlijk ook bindende activiteit op een breed scala van monoamine receptoren, zoals die voor dopamine en norepinefrine. Er is echter op dit moment geen hard wetenschappelijk bewijs om deze beweringen te staven.

Toxiciteit van 1P-LSD & 1cP-LSD

Omdat het onderszoeksmoleculen betreft die nog nauwelijkse een geschiedenis van menselijke consumptie kennen, zijn de toxiciteit en de gevolgen voor de gezondheid op lange termijn van recreatief gebruik van 1cP-LSD & 1P-LSD niet onderzocht. Net als bij LSD, is er  vanuit de gebruikersgroepen tot zover geen toxiciteit naar voren gekomen, noch zijn deze stoffen in verband gebracht met geestelijke gezondheidsproblemen.

Risico's van microdosing 1P-LSD & 1cP-LSD

Voor deze paragraaf baseren wij ons op de bekende gezondheidsrisico’s van het gebruik van LSD – een stof die al sinds 1943 veelvuldig is onderzocht en een wijdverbreid gebruik kent. De gezondheidsrisico’s van LSD, Ă©n deze analogen, zijn overwegend van psychologische aard, niet fysiek. LSD is niet gevaarlijk voor het lichaam of de hersenen zelf, maar kan wel psychologische risico’s opleveren in mensen die vatbaar zijn voor psychologische of psychiatrische stoornissen.

  • Angst
  • Paranoia
  • Waan
  • Psychose

Het grootste risico ligt bij het illegaal kopen van LSD: het komt voor dat men andere stoffen als LSD verkoopt onder de noemer LSD, waaronder zeer schadelijke stoffen zoals DOB of 25i-NBOMe. Dit is echter niet het geval voor 1cP-LSD & 1P-LSD, die rechtstreeks kunnen worden gekocht bij de producerende laboratoria en legitieme online winkels.

Tot dusver heeft de wetenschap niet kunnen vinden dat LSD zowel op korte als op lange termijn schade aan het lichaam veroorzaakt, en na 24-48 uur is alle stof die nodig is voor één trip volledig uit het lichaam verwijderd. Fysieke overdosering is dus vrijwel onmogelijk, maar dat betekent niet dat microdosering van LSD – zoals vele activiteiten – geheel zonder risico is.

Eén potentieel risico wat betreft LSD microdosing, geldt voor mensen met reeds bestaande hartkwalen, en is gebaseerd op studies die aantonen dat fenfluramine, wanneer het dagelijks wordt ingenomen, het risico op een hartklepaandoening verdubbelt. Fenfluramine bindt zich aan dezelfde receptoren als LSD en psilocybine, maar de hoeveelheden die gebruikt worden voor microdosering zijn extreem laag in vergelijking. Meer onderzoek is nodig om te weten of dit potentiële risico bij fenfluramine zich ook daadwerkelijk vertaalt naar mensen die microdoseren met LSD. Het huidige standpunt van de wetenschap is dat de microdoseringsprotocollen van 10 weken, met een pauze van 4 weken daarna, voldoende bescherming bieden voor microdosers. Als je een reeds bestaande hartaandoening hebt, wordt geadviseerd om langere periodes van microdosering te vermijden.

Microdosing 1P-LSD & 1cP-LSD

Microdoseren met 1P-LSD & 1cP-LSD werkt precies hetzelfde als microdoseren met LSD wat betreft doseren, het vinden van je sweet spot, protocol, resetperiode, enzovoort. Neem een kijkje in onze Hoe microdoseer je / Stappenplan of de Video Cursus om er zeker van te zijn dat je deze stappen correct volgt. Hieronder zullen we de belangrijkste kenmerken van microdoseren met 1P-LSD & 1cP-LSD belichten.

1P-LSD & 1cP-LSD worden meestal verkocht als papieren blotters voor onderzoeksdoeleinden.

Het effect van LSD duurt 10-12 uur. Voor 1P-LSD of 1cP-LSD moeten we rekening houden met 1-2 uur tot het begin en vervolgens 10-12 uur. Vanwege deze langere duur van het effect (dat kan worden omschreven als energiek, creatief en productief), raden wij aan om 1P-LSD of 1cP-LSD vroeg in de ochtend te nemen. Zo voorkom je dat je ’s avonds niet in slaap kunt vallen.

Bronnen

  • https://www.microdose.nl/nl/blog/microdosing-met-1cp-lsd
  • https://setandsetting.de/
  • https://psychonautwiki.org/wiki/Talk:1cP-LSD

JOIN OUR COMMUNITY!

Want to stay updated about microdosing research, the latest news, tips & tricks, and more? Subscribe to our newsletter below and stay in the loop about everything microdosing!