medische toepassingen van microdosing

Medische toepassingen van microdosing

Naast de vele voordelen voor het algemeen welzijn, zijn er ook positieve medische toepassingen van microdosing gerapporteerd. Depressie, ADHD en clusterhoofdpijn zijn misschien wel de meest significante daarvan. In het onderzoek van Dr. James Fadiman werden de meest positief bevredigende resultaten gemeld bij de volgende klachten/aandoeningen:

 • Depressie
 • ADHD en ADD
 • Cluster hoofdpijn
 • Migraine
 • Obsessief-compulsieve stoornis
 • Eetstoornis
 • Premenstrueel syndroom (PMS)
 • Haaruitval
 • Verslavingen
 • Herstel van beroerte
 • AllergieĆ«n
 • Sociale angst
 • Burn-out
 • Traumatisch Hersenletsel (TBI)
 • Hormonale verstoringen (menopauze, PMDD)

OPMERKING:
Dit is anekdotisch bewijs. Klinische studies naar de medicinale effecten van microdosering in patiƫntengroepen (gerandomiseerd dubbelblind met een controlegroep) zijn essentieel om nauwkeurige data te verkrijgen.

Microdosing en depressie

Depressie is een stemmingsstoornis die kan worden omschreven als een gevoel van aanhoudend verdriet met een verlies van levensvreugde. Verschillende deelnemers aan het onderzoek van Dr. James Fadiman meldden dat microdosing hun depressie verlichtte. Bovendien toonde een studie van Toby Lea, Ph.D., duidelijk aan dat veel mensen baat hebben bij microdosing om hun depressie te bestrijden.

Een persoon met de ziekte van Parkinson beschreef dat na een maand LSD microdoseren, zijn Parkinson symptomen niet verbeterden, maar zijn onderliggende depressie wel. Fadiman benadrukt echter dat de gegevens van zijn proefpersonen gebaseerd zijn op slechts Ć©Ć©n maand microdoseren. Het is niet aangetoond of microdosing depressie op de lange termijn kan verlichten; dit moet dus verder worden onderzocht.

Microdosing en clusterhoofdpijn

Microdosering blijkt veelbelovend om medisch te worden toegepast bij clusterhoofdpijn, die vaak wordt omschreven als een ondraaglijke hoofdpijn die intenser aanvoelt dan bijvoorbeeld een bevalling of nierstenen. James Fadiman citeert in zijn onderzoek een patiĆ«nte die erin slaagde om door middel van microdoseren van LSD van haar “ijspriemhoofdpijn” af te komen. Ze was in staat om hetzelfde resultaat in de daaropvolgende maanden verschillende keren te bereiken. Sindsdien is haar clusterhoofdpijn weg gebleven.

Clusterbusters, een platform voor clusterhoofdpijnpatiĆ«nten, neemt echter het voortouw in het onderzoek naar psychedelica als mogelijke behandeling. Terwijl alle andere behandelingen onsuccesvol zijn geweest, hebben veel patiĆ«nten (~80%) aanzienlijke verlichting van hun clusterhoofdpijn gevonden door LSD, 1cP-LSD, magic truffels, of paddo’s. De doses waren over het algemeen iets te groot om als microdosis te worden beschouwd, maar er is voldoende bewijs dat microdoses ook effectief kunnen zijn.

Gelukkig start in de VS en Canada wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van clusterhoofdpijn met microdosing. De verwachting is dat hiermee de effectiviteit van (microdoseren van) psychedelica als middel tegen deze vreselijke aandoening definitief kan worden aangetoond.

Microdosing en ADHD/ADD

Omdat het microdoseren van psychedelica een positieve invloed kan hebben op iemands concentratie, zou het een geschikte vervanging kunnen zijn voor ADHD medicijnen en andere farmaceutische cognitieve verbeteraars. Een deelnemer aan het onderzoek van Fadiman meldde dat microdosing hem hielp om zijn gebruik van Adderall af te bouwen. Adderall is een berucht verslavend ADHD medicijn dat, net als Ritalin, ook gebruikt wordt door studenten om de hele nacht door te studeren. Albert Hofmann zei dat als LSD legaal was geweest, het een bijwerking-vrije vervanger zou zijn voor Ritalin of Adderall. Tegenwoordig gebruiken veel mensen met ADHD en ADD die microdoseren de legale varianten van LSD; 1P-LSD & 1cP-LSD.

Adderall is niets meer dan de amfetamine (speed) die op straat en in het uitgaansleven wordt verkocht. De drugs die slecht zijn voor je hersenen en waarvan het bezit illegaal is, zijn dus dezelfde drugs die we elke ochtend aan honderdduizenden kinderen geven.

medische toepassingen van microdosing

Zijn er risico's verbonden aan de combinatie van microdosing en medicatie?

Het onderzoeksteam van Fadiman heeft een lijst samengesteld van medicijnen en supplementen die tot nu toe geen nadelige bijwerkingen hebben veroorzaakt wanneer ze werden gecombineerd met microdosing. Deze gegevens zijn afkomstig van hun veldwerkonderzoek, waarbij mensen die op eigen initiatief microdoseerden vrijwillig hun bevindingen deelden. De psychoactieve stoffen die werden gebruikt voor microdosing waren LSD, 1P-LSD, of paddo’s.

Onderzoek naar de medische toepassingen van microdosing is hard nodig

Er zijn nog steeds veel mensen voor wie de bestaande behandelingen voor hun klachten niet toereikend zijn, en voor velen is microdosing een oplossing. Bovendien ondervinden patiƫnten heel vaak veel bijwerkingen van reguliere medicijnen en bij microdosing niet. Het staat buiten kijf dat de medische toepassingen van microdosing klinisch onderzocht moeten en kunnen worden door de (medische) wetenschappelijke gemeenschap. Dat is de eerste stap om deze middelen (legaal) beschikbaar te maken voor bevoegde artsen en gezondheidswerkers.

Er zijn verschillende mentale en fysieke gezondheidsgebieden waarop microdosing veelbelovend blijkt en het leven van mensen over de hele wereld mogelijk aanzienlijk zou kunnen verbeteren. Ondanks de illegale status van psychedelische stoffen, geloven wij dat patiƫnten die met microdosing een effectieve behandeling hebben gevonden voor hun gezondheidsproblemen zoals ADD/ADHD, clusterhoofdpijn en depressie, het op zijn minst op een veilige en legale manier zouden moeten kunnen gebruiken.

Jouw ervaring telt!

Samen met onze community helpen we wetenschappers bij het in kaart brengen van de medische toepassingen van microdosing. Heb jij ervaring met microdosing (positief of negatief) in relatie tot een medische klacht of aandoening, deel dan je verhaal met ons!

Bronnen

 • Avey, E. (May 4, 2017.Ā Why Iā€™m Microdosing LSD.Ā Medium.com. Retrieved from:Ā https://ericaavey.medium.com/why-im-microdosing-lsd-e5e6289bb8e5
 • Lea, T., Amada, N., Jungaberl, H., Schecke, H., & Klein, M. (2020). Microdosing psychechedelics: Motivations, subjective effects and harm reduction.Ā International Journal of Drug Policy, 75(), 9-Doi : 10.1016/j.drugpo.2019.11.008
 • https://sites.google.com/view/microdosingpsychedelics/

JOIN OUR COMMUNITY!

Want to stay updated about microdosing research, the latest news, tips & tricks, and more? Subscribe to our newsletter below and stay in the loop about everything microdosing!