Online Microdosing consult & persoonlijke begeleiding

Wil jij beginnen met microdosing, maar weet je na het lezen van alle praktische informatie op onze website nog niet precies hoe je dit moet gaan aanpakken? Het team van Microdosing.nl staat voor je klaar. Wij bieden sinds de start van ons platform microdose coaching aan passend bij jouw persoonlijke situatie. Als microdosingcoach begeleiden we jou stap voor stap zodat microdosing de meest effectieve tool is voor jou.

Het team van Microdosing.nl biedt twee opties:

 • Een skype consult voor praktische vragen over microdosing.
 • Persoonlijke begeleiding tijdens jouw 2 maanden durende microdosing traject.

Online Skype consult

Heb je dus nog steeds vragen of wil je jouw persoonlijke situatie graag voorleggen aan ons ervaren team? Dat kan! Via Skype/Zoom bespreken wij samen jouw mogelijkheden mbt microdosing.

Duur: 30 – 60 minuten

Tarief: € 30 – € 50 excl. BTW

Persoonlijke begeleiding via 3 Skype sessies

Ben je vastbesloten om het maximale uit je microdosing traject te halen? Of wil je na je start met microdosing nog een paar keer bij ons ‘inchecken’ voor feedback en begeleiding? Tijdens jouw 8-10 weken durende microdosing ontdekkingsreis begeleiden wij jou met 3 coachingssessies via Skype/Zoom.

Sessie 1: Doelen

Voordat je start met microdosing, beginnen we met de eerste sessie van 1 uur om je doelen en intentie duidelijk en specifiek te krijgen.

Ook bepalen we aan de hand van dit gesprek:

 • Met welke substantie jij het beste kan gaan werken.
 • Samen op zoek naar jouw ‘sweet spot’. jouw ideale dosis.
 • Kalibreren van jouw dosis.
 • Tips & tricks. Meer halen uit microdosing
 • Passend Microdosing protocol
 • Doorbreken van patronen en creëren van nieuwe patronen

Sessie 2: Soul quest

De tweede sessie van 1 1/2 uur vindt bij voorkeur plaats tijdens jouw microdosing dag. Hier gaan we dieper in op wat jouw zielsverlangen in het leven is. Verder aan bod:

 • korte evaluatie van de afgelopen maand.
 • Wat is je tot nu toe opgevallen?
 • Calibreren en eventueel fine-tunen van substantie, protocol. Past de gekozen substantie bij jou.
 • Nieuwe inspirerende patronen.
 • Het integreren van de inzichten in jouw dagelijkse leven

Sessie 3: Integratie

De derde microdose coaching sessie staat gepland aan het einde van jouw microdosingtraject. Tijdens deze laatste sessie bespreken wij:

 • Jouw vergaarde inzichten. Zijn zij geïntegreerd of verdient het meer aandacht?
 • Wat heeft het jou opgeleverd.
 • En nu verder?
 • Geïnteresseerd in een psychedelische sessie? Wij staan in contact met diverse retreats en kunnen jou adviseren met het vinden van een retreat of ceremonie dat aansluit bij jouw wensen.

Tarief sessie 1: 1 uur € 60 excl. BTW

Volgende sessies : 1 – 1 1/2 uur € 60 – € 80 excl. BTW

Mail ons op info@microdosing.nl onder vermelding van ‘coaching’ voor meer informatie.

 

Doorverwijzen & netwerk van specialisten

Als het gaat om persoonlijke groei en het doorbreken van patronen, geloven wij sterk in de combinatie microdosing en professionele begeleiding van een microdosingcoach en/ of een therapeut.  Samen gaan wij kijken naar wat voor jou het meest passend is.

Wij hebben een groeiend, divers netwerk van coaches en specialisten die goed bekend zijn met de werking en de kracht van microdosing, en jou hier specifiek in kunnen begeleiden.

Kijk hier voor ons aanbod aan coaches, psychologen en therapeuten. 

In geval van klinische depressie, trauma of langdurige psychische klachten en medicijngebruik verwijzen wij altijd door naar een gediplomeerd (GZ-)psycholoog, psychiater of therapeut in ons netwerk.

In een online consult informeren we je graag over de mogelijkheden.

Maak kennis met onze coaches

 

Hein, NLP Transformationeel Coach

Mijn naam is Hein, co-founder van dit platform en NLP coach (Neuro Linguistisch Programmeren, advanced master). Ons team verdiept zich sinds eind 2016 intensief in het onderwerp microdosing. Niet alleen de theoretische kant, maar juist ook de praktische kant hebben wij onderzocht. Het intensieve contact met wetenschappers én microdosers heeft ons een evenwichtig beeld verschaft over hoe wij microdosing kunnen inzetten in combinatie met coaching.

Microdosing zorgt er kort gezegd voor dat je meer in het huidige moment leeft, je meer verbonden voelt met jezelf en andere mensen en daardoor meer grip hebt op dagelijkse situaties. Ook vastgesleten patronen kunnen door microdosing blootgelegd worden. Echter, je zult zelf (hard) aan de slag moeten om de patronen die jou niet meer dienen, te doorbreken en nieuwe inspirerende patronen te creëren. Tijdens mijn 3 opleidingen tot NLP transformationeel coach (advanced master), kwam ik er al snel achter dat dat nou juist voor veel mensen een uitdaging kan zijn.

Na 28 jaar ervaring met het gebruik verschillende psychedelica en het begeleiden van meer dan 200 sessies met hoge doses psychedelica, kwam microdosing op mijn pad. Ik merkte al snel dat dit als een goede zelfontwikkelingstool kan fungeren in combinatie met coaching. Ook de kennis die ik heb opgedaan in het begeleiden van sessies met verschillende psychedelica komt daarbij waardevol van pas. Voorop gesteld dat je er zelf voor kiest om te werken met microdosing, faciliteren wij jou met onze ervaring om zo het maximale te halen uit jouw microdosing avontuur!

Lees hier mijn eerste MD ervarings verslag.

 

Jakobien, Holistic Health Coach in opleiding

Al sinds ik me kan herinneren ben ik gefascineerd door reizen en verre culturen. Uit pure nieuwsgierigheid, maar ook om te observeren wat dergelijke kennismakingen met mij doen. Ik ben negen jaar werkzaam geweest bij een smartshop/groothandel, waar ik veel kennis heb opgedaan over natuurlijke psychedelica en medicijnplanten zoals ayahuasca, paddenstoelen, truffels en San pedro. Zelf heb ik tientallen ceremonies met deze bijzondere planten bijgewoond, zowel in Nederland als bij de lokale gemeenschappen in Zuid-Amerika. Ik ben tot voor kort actief geweest bij Stichting OPEN en de Nederlandse Psychedelic Society waardoor nauwe banden zijn ontstaan met wetenschappers, therapeuten, facilitators en tripsitters van over de hele wereld.

Het was voor mij een logische stap om me te verdiepen in microdosing, niet iedereen is immers gediend van een stevige visionaire reis. Al snel ontdekte ik dat microdosing meer is dan een trucje voor meer focus of creativiteit tijdens je werk, al blijft dit verhaal bij de media erg geliefd.

Microdosing kan je venster schoonvegen, zodat je jezelf met heldere blik kunt observeren: wie ben ik, waar haal ik mijn energie uit, wat past bij mij? En ook: welke overtuigingen, welke mensen en welke bezigheden dienen mij niet?

Verandering is altijd mogelijk, zolang je je hart de richting laat bepalen. Onze mind wil echter ook graag kapitein op het schip zijn. En die laat zich gemakkelijk in met het ego, de huiskamer van onze angsten en onzekerheden, van oordelen en labels. Dit typische innerlijke conflict loopt als een rode draad door onze huidige Westerse maatschappij. Met behulp van Holistic Health Coaching kun jij hier (zelf!) iets aan doen. Na het afronden van deze opleiding zal ik ook mensen begeleiden bij het integreren van psychedelische ervaringen en bij thematiek rond emigratie, vlucht en inburgering.

Lees hier mijn MD ervarings verslag.

Microdosing support netwerk

Ben jij een ervaren coach, psycholoog, counselor, arts of therapeut en heb je ruime ervaring met het gebruik van psychedelica en microdosing (dit is een vereiste)? We zouden je graag ontmoeten om te kijken of je deel zou kunnen uitmaken van het microdosing support netwerk. Stuur een mail naar info@microdosing.nl

Vanuit microdosing ontstaat soms de wens om een therapeutische sessie/ceremonie met een hoge dosis psychedelica mee te maken. Ook na afloop van zo een sessie/ceremonie kan microdosing een belangrijke rol spelen bij het integreren, waardoor je de inzichten en lessen van de plant maximaal kan integreren in je dagelijks leven, in jouw unieke bestaan. Daarom komen wij ook graag in contact met begeleiders van ayahuasca/psilocybine/San pedro ceremonies.

 

 

Would you like to start microdosing, but after reading all the practical information on our website you still don’t know exactly how to get started? The Microdosing.nl team is at your service. Since the start of our platform, we offer microdose coaching that suits your personal situation. As a microdosing coach, we guide you step by step so that microdosing is the most effective tool for you.

The Microdosing.nl team offers two options:

 • A skype consultation for practical questions about microdosing, or (and)
 • Personal guidance during your 2 month microdosing course.

Online Skype consultation

Do you still have questions or would you like to present your personal situation to our experienced team? That is possible! Via Skype/Zoom we will discuss your possibilities regarding microdosing together.

Duration: 30 – 60 minutes

Rate: € 30 – € 50 excl. VAT

Personal guidance through 3 Skype sessions

Are you determined to get the most out of your microdosing trajectory? Or would you like to ‘check in’ with us a few times after your start with microdosing for feedback and guidance? During your 8-10 week microdosing discovery trip we will guide you with 3 coaching sessions via Skype/Zoom.

Session 1: Goals

Before you start microdosing, we start with the first 1-hour session to get your goals and intentions clear and specific.

We will also determine on the basis of this conversation:

Which substance is best for you to work with.
Together we will look for your ‘sweet spot’. your ideal dose.
Calibrating your dose.
Tips & tricks. Getting more out of microdosing
Appropriate Microdosing protocol
Breaking patterns and creating new ones

Session 2: Soul quest

The second session of 1 1/2 hours preferably takes place during your microdosing day. Here we go deeper into what your soul desire is in life. We will discuss this further:

 • a short evaluation of the past month.
 • What have you noticed so far?
 • Calibration and possibly fine-tuning of substance, protocol. Does the chosen substance suit you.
 • New inspiring patterns.
 • Integrating the insights into your daily life

Session 3: Integration

The third microdose coaching session is planned at the end of your microdosing process. During this last session we will discuss:

 • Your gained insights. Are they integrated or does it deserve more attention?
 • What has it given you?
 • And now further?
 • Interested in a psychedelic session? We are in contact with various retreats and can advise you in finding a retreat or ceremony that matches your wishes.
 • Rate session 1: 1 hour € 60 excl. VAT

Next sessions : 1 – 1 1/2 hours € 60 – € 80 excl. VAT

Mail us at info@microdosing.nl  title ‘coaching’ for more information.