Meer halen uit microdosing: het pad van bewustwording

Hoewel microdosing veel voor je kan betekenen op het gebied van creativiteit, focus, productiviteit en flow, geloven wij dat het mogelijk is om (veel) meer richting en betekenis te geven aan je microdose ervaring.

Hoe bewuster je microdosing inzet, hoe meer het een tool voor persoonlijke groei en transformatie zou kunnen zijn. Het ligt voor de hand om het te vergelijken met mindfulness. Het gaat echter niet zomaar vanzelf. Het is geen quick-fix of oplossing voor al je problemen. je moet bewust de patronen in je denken en handelen willen gaan doorzien, maar juist dan kan je er op de langere termijn veel aan hebben.

Wij hebben een aantal handvatten en tips verzameld, die ons tijdens onze microdose ontdekkingstocht hebben geholpen en die we nu als microdose coaches inzet tijdens het begeleiden van mensen. Deze richtlijnen zijn zeker niet nieuw, wellicht ben je al lang bekend met deze concepten en practices. Hoe het ook zij, als je je dan toch op het pad van bewustwording bevindt, blijft het handig om af en toe een wegwijzer tegen te komen!

Psychedelica als wegwijzer

De huidige interesse in psychoactieve planten kun je vergelijken met de populariteit van Oosterse spiritualiteit sinds de jaren zestig. “Het lijkt op het eerste gezicht heel verschillend: waar je in de Oosterse tradities de stilte opzoekt door naar binnen te keren, bijvoorbeeld door meditatie, veroorzaakt een psychedelische ervaring eerder een orkaan aan indrukken. Maar als je door die orkaan heengaat, kom je uiteindelijk op hetzelfde punt uit. De weg ernaartoe is alleen veel chaotischer.” Er wordt ook gezegd: “Als jouw inzichten met een hoge dosis psychedelica vergelijkbaar is met een orkaan, dan is microdosing als een fris briesje, die je de universele inzichten op een meer subtiele manier laat integreren tijdens je normale dagelijks leven.”

Microdosing moet in dit opzicht ook gezien worden als wegwijzer op een kruispunt. Wanneer ik ergens met mijn vinger naar wijs, dan kijk je niet naar mijn vinger, maar naar hetgeen waar ik naar wijs. Dit geldt ook voor microdosing. Richt je aandacht dus niet alleen de hele tijd op het directe effect van microdosing, maar juist ook naar hetgeen waar microdosing naar wijst. Het werkt als een tool, die je helpt bewuster te zijn.

Bewust van wat of waarvan? Zul je je misschien afvragen. Een verhoogd bewustzijn is een steeds toenemende bewustwording van je spirituele essentie, de zin van het leven en de onderliggende natuur in alle dingen. Door jouw bewustzijn te verhogen stijg ‘je’ boven je normale denkprocessen uit. Zo kun je jouw ware natuur en jouw ware potentieel ervaren. Eerst leer je je normale geest observeren – zie je al die drukke gedachten over verleden, heden en toekomst? Het constante oordelen over jezelf en anderen? Wanneer je eenmaal inziet dat jij meer bent dan alleen die gedachten kun je het overstijgen. Hiermee treed je het oneindige, ongelimiteerde deel van jouw ‘zijn’ binnen.

Bruikbare concepten op het pad van zelfinzicht

Hieronder behandelen we een aantal concepten die goed van pas kunnen komen als je je op dit pad bevindt. Ze staan niet in een specifieke volgorde. Het is ook mogelijk dat het ene concept bij jou wel resoneert en het andere niet. Dat maakt allemaal niet uit. Ieder mens zoekt zijn weg door de woorden van anderen om bij zijn eigen waarheid te komen.

Spreekt een concept je wel heel erg aan, dan kun je op zoek gaan naar de genoemde auteurs/sprekers.

Bewustwording is het begin

Microdosing is op zichzelf geen life-changer. Het zorgt er in het beste geval onder andere voor dat je je meer bewust wordt van jezelf, je leven, je keuzes en alles om je heen. Dit is een van de vele redenen dat mensen met microdosing willen gaan werken. Deze bewustwording is niet direct een voordeel of een oplossing voor al je problemen. Dat je je bewust wordt van bijvoorbeeld vastgesleten patronen bij jezelf, je werk, school of in je relatie, wil niet direct zeggen dat ze daardoor vanzelf oplossen. Sterker nog, het kan frustratie opleveren als je ineens het inzicht krijgt dat je niet op de goede plek zit op je werk of dat je relatie niet loopt zoals je altijd voor ogen had. Ben je er van bewust dat het uitdagend kan zijn om de realisaties, inzichten en bewustwording in goede banen te leiden. Sta er voor open en zie de bewustwording als een gelegenheid voor verandering.

Leestip: De kracht van het NU – Eckhart Tolle

Jager en verzamelaar

Wanneer je een aantal dagen met microdosing bezig bent, kunnen je wellicht al bepaalde gedragspatronen en gedachtenpatronen bij jezelf zijn opgevallen en ga je inzien dat je sommige van die ingesleten patronen eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Het is handig om dit soort realisaties op te schrijven. Op de dag dat je weer een microdosis neemt, begin dan allereerst met een intentie of een vraag te formuleren voor jezelf, waar je die dag extra aandacht aan wilt besteden. Waar wil je je tijdens je dagelijkse bezigheden meer bewust van worden? Welke gedragspatronen van jezelf zou je graag willen doorbreken? Maak er een klein ritueel van en sta even stil bij waarom je eigenlijk met microdosing wilt werken.

De intentie is als een speer die je gebruikt voor het jagen naar datgene waar je je meer bewust van wilt worden. Een jager naar inzicht in jezelf. Zorg dat de intentie positief geformuleerd is. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • Ik let vandaag bewust op mijn ademhaling
 • Vandaag laat ik mijn oordelen en meningen voor wat ze zijn
 • Ik ben geduldig
 • Alles is goed
 • Ik ben vandaag positief

Door jezelf een vraag te stellen, wordt je je meer bewust van het inzicht dat je wilt verkrijgen in hetgeen je jezelf afvraagt. Wat is de trigger? Wat maakt dat je vervalt in automatisch gedrag?  Observeer je gedrag die dag zonder jezelf te veroordelen. Observeer alleen de patronen, waarom je doet wat je doet en voelt wat je voelt en je zult vanzelf een antwoord op je vraag krijgen. Een verzamelaar van gedrags- en gedachtepatronen die je niet meer nodig hebt en jou niet meer dienen op jouw levenspad. Microdosing fungeert als een doek waarmee je de lens van je waarneming schoonveegt.

 • Wat wil ik veranderen?
 • Waar wil ik mij op focussen?
 • Wat heb ik niet meer nodig?
 • Wat wil ik loslaten?
 • Wat wil ik transformeren?

Energie besparen

Voor wie wel eens een spiritueel boek heeft gelezen, of zich verdiept heeft in het boeddhisme of sjamanisme, zullen deze tips niet nieuw in de oren klinken. Wellicht klinken deze richtlijnen voor sommigen wat zweverig. Laat dat oordeel even voor wat het is. Het gaat erom dat je bewust met je energie omgaat. Er gaat net zoveel energie gepaard met jezelf gelukkig maken, als met jezelf ongelukkig maken. Hoe mooi is het dan om die energie te kanaliseren in de richting die jij wilt zodat je bewust met je energie omgaat?

 • Laat je meningen en oordelen even voor wat zijn.

Op het moment dat je merkt dat je aan het oordelen bent, stel je jezelf de vraag: Is dat wel zo?

We zien de realiteit door de bril van ons denken en oordelen die geconditioneerd zijn door het verleden. Je ziet de wereld dus eigenlijk met oogkleppen op. We zien de dingen dan niet hoe ze zijn, maar we zien de dingen hoe wij zelf zijn. Jouw oordeel zegt dus meer over jezelf, dan over het ding of de persoon die jij beoordeelt en/ of veroordeelt.

Wanneer je je teveel fixeert op wat je denkt zeker te weten, dan mis je alles wat je nog niet weet. Het laten varen van jouw oordelen zorgt voor meer energie.

 • Aanvaard het het huidige moment!

Makkelijker gezegd, dan gedaan, zul je denken. Realiseer je je in ieder geval op het moment dat je ergens niet wilt zijn, zoals bijvoorbeeld in de file, wachtend op de bus, pratend met een  collega die een langdradig verhaal vertelt, enz, dat deze situatie zich nu eenmaal voordoet. De enige die je ermee hebt, wanneer je de situatie niet aanvaardt, ben jij zelf. De situatie blijft onveranderd, alleen ben jij degene die bepaalt dat je geen speelbal bent van je emoties en kun je in ieder geval loslaten en aanvaarden wat is.

We denken soms dat we alle dingen moeten begrijpen. Maar sommige dingen dienen gewoon om te appreciëren en te accepteren zoals ze zijn. Als je je overgeeft aan het huidige moment en zo helemaal aanwezig wordt, verliest het verleden zijn macht.

If you are depressed, you are living in the past.

If you are anxious, you are living in the future.

If you are at peace, you are living in the present.

Lao Tzu
 • Neem jezelf niet zo serieus

Om ‘jezelf’ kunnen lachen maakt je licht. Een beetje zelfspot kan geen kwaad. Te erg bij ‘het zelf’ stilstaan veroorzaakt een vreselijke vermoeidheid. Je wordt dan doof en blind voor de rest. Door die vermoeidheid zie je de wonderen om je heen niet meer.

 • Wordt je intens bewust van het huidige moment

Observeer eens een plant, bloem of een dier. Ga eens helemaal op in de handelingen die je doet. Begin met kleine dagelijkse handelingen zoals tandenpoetsen, stofzuigen of opruimen. Let op je ademhaling en observeer wat het met je doet wanneer je het Nu ervaart. en leer ervan te aanvaarden wat is, je over te geven aan het Nu.

Bron: Eckhart Tolle

 • Wanneer je de controle los laat, dan heb je juist de controle

Je zenuwstelsel, je bloedsomloop, je ademhaling, in slaap vallen en weer wakker worden, dit zijn allemaal processen die jouw beslissing niet nodig hebben. Je laat het gewoon gaan en toch is het onder controle. Zo is het ook met heel veel andere zaken.

In onderstaand filmpje legt filosoof Alan Watts uit dat wanneer je de controle los laat, dan juist de controle hebt. Klinkt tegenstrijdig, maar juist daarom de moeite waard voor de controlfreaks onder ons.

Creëren of reageren

Wat kies jij?

 • Je reageert op de situaties om je heen zoals zich die ontvouwt en je bent als een blaadje overgeleverd aan de wind en een speelbal van je eigen emoties. Je ben overgeleverd aan de grillen van anderen (en van het leven zelf), waarbij je steeds weer reageert op situaties en je constant afvraagt waarom jou dit alles overkomt. 
 • Je creëert zelf het leven dat bij je past. Je zoekt de omstandigheden op die voor jou belangrijk zijn, je ziet en grijpt kansen, kortom, je hebt zelf de regie in handen.

Er zijn natuurlijk altijd situaties in je leven waar je geen grip op hebt. Maar zelfs dan kun je er voor kiezen om te aanvaarden ‘wat is.’ Dan kun je vervolgens wel bewust kiezen hoe je met de desbetreffende situatie om wilt gaan in plaats van een slachtoffer te zijn van je emoties. Dit hele proces vraagt heel veel oefening en bewustwording, maar de winst is groot wanneer je ervaart hoeveel aangenamer het leven is is wanneer je geen speelbal bent van je omgeving. Steeds weer blijven kiezen dus, wil ik creëren of reageren?

Vertrouw op je intuïtie

Je intuïtie is een hogere vorm van intelligentie. Het werkt anders dan ons verstand, maar het leidt je altijd naar de juiste plek, als een oerinstinct. Waarschijnlijk omdat intuïtie niet gehinderd wordt door ego, oordelen en kritiek.

Je intuïtie leren herkennen en erop durven vertrouwen is voor de meesten van ons niet vanzelfsprekend. Je kunt nieuwsgierig zijn naar wat het met je doet, wanneer je leert te vertrouwen op je intuïtie.

Om het even wat is een pad uit miljoenen. Als innerlijke jager/verzamelaar moet je dus altijd in gedachten houden dat een pad slechts een pad is. Als je dat voor je gevoel niet moet volgen, moet je dat onder geen beding doen.

Er mag aan je besluit om op dat pad te blijven of ervan af te stappen geen angst of eerzucht te pas komen. Je moet nauwkeurig en welbewust naar elk pad kijken. Je bent het je aan jezelf verplicht één vraag te stellen: Is dit een pad met een hart?

Alle paden zijn gelijk: ze leiden nergens heen. Van een pad zonder ‘hart’ kun je echter niet genieten, terwijl een pad met hart gemakkelijk te bewandelen is. Het kost je geen moeite om het met plezier te volgen. Het leidt tot een vreugdevolle reis. Als iemand het volgt, is hij er één mee. 

Carlos Castaneda

 

Identificatie met je verstand

Het verstand is een voortreffelijk instrument of ‘tool’ als je het goed gebruikt. Bij verkeerd gebruik wordt het echter erg destructief. Nauwkeurig gezegd, het is niet zozeer zo dat je het verstand verkeerd gebruikt, meestal gebruik je het helemaal – het gebruikt jou. Dat is de ziekte. Je gelooft dat jij je verstand bent. Dat is de misvatting. Het instrument heeft je overgenomen. Het is alsof je zonder dat je het weet bezeten bent, en dus zie je de entiteit die je in bezit heeft genomen aan voor jezelf.

Het begin van vrijheid is het besef dat je niet die entiteit bent – de denker. Als je dat weet, kun je de denker gaan waarnemen. Op dat moment wordt er een hoger bewustzijnsniveau actief. Je bent wie je bent omdat je jezelf vertelt dat je zo bent.

Maak je je vaak zorgen? Denk je vaak: “stel dat..” dan identificeer je je met je verstand, dat zichzelf projecteert in een denkbeeldige toekomst en angst opwekt. Tegen zo’n situatie kun je nooit op, omdat zij niet bestaat. Het is een hersenspinsel. Je kunt deze krankzinnigheid, die je gezondheid en leven ondermijnt, gewoon stopzetten door het huidige moment te erkennen. Het constante innerlijke zorgen maken, leidt niet naar actie, maar zorgt alleen maar tot meer zorgen. Je bent dan tegen jezelf aan het wedden.

Dus, tijd voor actie. Wanneer je je dus betrapt op dat je je zorgen maakt, volg dan deze stappen.

 • Word je bewust van je ademhaling.
 • Voel de lucht in je lichaam in- en uitstromen.
 • Voel het energieveld in je.
 • Het enige waar je in het echte leven ooit tegen opgewassen moet zijn – in tegenstelling tot de verzonnen verwachtingen van het verstand – is dit moment.
 • Vraag jezelf welk ‘probleem’ je nu hebt, niet volgend jaar, morgen of over vijf minuten.
 • Wat is er verkeerd aan dit moment?

Begin naar de stem in je hoofd te luisteren, zo vaak als je kunt. Besteed vooral aandacht aan zich herhalende gedachtepatronen, die oude grammofoonplaten die misschien al jaren in je hoofd zijn afgedraaid. Dit is wat er bedoeld wordt met ‘de denker waarnemen,’ wat een andere manier is om te zeggen: luister naar de stem in je hoofd, wees daar als de toeziende aanwezigheid.

Als je naar die stem luistert, wees dan onpartijdig. Dat wil zeggen dat je niet oordeelt. Oordeel of veroordeel niet wat je hoort, want zodra je dat doet, komt dezelfde stem door de achterdeur weer naar binnen. Al snel ga je beseffen: daar is de stem en hier ben ik die ernaar luistert, ernaar kijkt. Dat besef van ik ben, dat besef van je eigen aanwezigheid, is een gedachte. Het komt uit iets voort dat boven het verstand staat. Dus als je naar een gedachte luistert, ben je je niet alleen bewust van die gedachte, maar ook van je zelf als de getuige van die gedachte. Een nieuwe dimensie van het bewustzijn heeft zich aangediend.

Maak een einde aan de illusie van tijd

Dit is de sleutel: beëindig de illusie van tijd. Tijd en verstand zijn niet te scheiden. Haal de tijd uit het verstand en het staat stil – tenzij je besluit het te gebruiken.

Identificatie met het verstand betekent dat je in de val van de tijd zit: de dwang om vrijwel helemaal te leven vanuit herinnering en verwachting. Dat schept een eindeloze preoccupatie met verleden en toekomst en een gebrek aan bereidheid het huidige moment te waarderen, te erkennen en het te laten zijn wat het is. Deze dwanggedachte komt bij je op omdat het verleden je een identiteit geeft en de toekomst de belofte van verlossing of bevrediging n wat voor vorm dan ook inhoudt. Maar het zijn allebei illusies.

Hoe meer je je op de tijd concentreert, op verleden en toekomst, des te meer je het Nu mist, het kostbaarste dat er is. Waarom is het het kostbaarste? Ten eerste omdat het het enige is.  Er is niets anders. Het eeuwige heden is de ruimte waarin je hele leven zich ontvouwt, de enige factor die onveranderd blijft. Het leven is nu. Er is nooit een tijd geweest waarin je leven niet nu was, en die komt er ook nooit. Ten tweede is het Nu het enige dat je uit kan tillen boven de beperkingen van het verstand. Het is de enige manier waarop je toegang kunt krijgen tot het tijd- en vormeloze rijk van Zijn.

Heb je ooit iets ervaren, gedaan, gedacht of gevoeld buiten het Nu om? Denk je dat je dat ooit kunt? Kan iets eigenlijk wel buiten het Nu om gebeuren? Het antwoord is duidelijk, of niet soms?

Er is in het verleden nooit iets gebeurd;  het gebeurde in het Nu.

In de toekomst gebeurt er niets; toekomstige gebeurtenissen vinden plaats in het Nu.

De kern hiervan, kun je met het verstand niet begrijpen. Op het moment dat je het snapt, treedt er een verschuiving op in je bewustzijn van verstand naar Zijn, van tijd naar aanwezigheid in het Nu. En opeens voel je dat alles heel levend is, energie uitstraalt en Zijn uitstraalt.

(Bron: De kracht van het Nu in de praktijk, Eckhart Tolle)

Meditatie

Over meditatie is zoveel informatie te vinden, dat wij het alleen van belang vinden het te benoemen. Het is wetenschappelijk bewezen dat meditatie gezond voor je is. Neurowetenschapper Andrew Newberg werd bekend door de hersenscans die hij maakte van  mediterende monniken. Daaraan zag hij dat de hersenen tijdens meditatie in een flow raken. Hersendelen die jou scheiden van anderen mensen of dingen, raken geblokkeerd. Je voelt je daardoor meer verbonden en kunt je zelfs echt één voelen  met anderen. Ook de hersendelen die tijd en ruimte definiëren, vallen stil. Weg dus, gepieker over vroeger of later. Iets dergelijks kan ook gebeuren wanneer je intens focust op dingen als mooie muziek, de natuur of een schilderij, stelt Newberg. In een meditatieve toestand ontstaan diepe gevoelens van rust en geluk. Daar kun je ook in je dagelijks leven profiteren. Je wordt stress bestendiger en flexibeler, en krijgt meer zelfkennis. Begin klein. Vijf minuten per dag moet toch wel lukken?

Het essentiële proces van meditatie is observeren wat er in je innerlijke gaande is.

Al deze wegwijzers kunnen een plek krijgen in jouw dagelijkse leven. Werken met microdosing kan als hulpmiddel gebruikt worden, omdat het je meer bewust maakt. Microdosing wordt dan een tool voor mindfulness.

Leestip: Eckhart Tolle; Een Nieuwe Aarde
YouTube tip: Alan Watts

Bronnen: De kracht van het NU in de praktijk, Eckhart Tolle

Een krijger moet het gevoel ontwikkelen dat hij alles heeft wat hij voor de uitzonderlijke reis van zijn leven nodig heeft.

Het enige dat voor hem telt, is dat hij leeft.

Het leven is op zich genoeg, het verklaart zichzelf en is volledig.

Je kunt dus zonder enige aanmatiging zeggen dat de grootste van alle ervaringen is dat je leeft.

Carlos Castaneda

Wat te doen bij onplezierige fysieke reactie

Wanneer je een onplezierige fysieke reactie hebt op het microdoseren is het interessant om te onderzoeken of dit puur lichamelijk is (je dosering te hoog, een andere substantie past beter bij je), of dat er een andere oorzaak is.

Microdoseren heeft de hardnekkige neiging om aan te wijzen waar je werk te doen hebt. Neem de tijd om op een rustig moment eens naar dit gevoel toe te gaan. Er op te focussen. Zonder oordeel, er gewoon bij te blijven.

En het te vragen wat dit gevoel je vertellen wil, wat het nodig heeft van jou. Dit zelfonderzoek is de moeite waard omdat er zoveel oorzaken kunnen zijn voor buikpijn, hoofdpijn of andere lichamelijke reacties.

Dit meer bewust geworden van jezelf, van wat leeft daarbinnen, en vervolgens de actie ondernemen welke een leven creëert waarin je stap voor stap een steeds authentiekere versie van jezelf kunt zijn is de grond onder en de diepere doelstelling van het microdoseren.

Met andere woorden: negeer het niet. Onderzoek, vind uit, act accordingly

Wil jij (online) begeleiding tijdens jouw microdose traject, klik dan hier of stuur een mailtje naar: info@microdosing.nl ovv Coaching

All rights reserved©

Wil je graag leren microdoseren?
Krijg GRATIS toegang tot de eerste les van onze videocursus EXPLORE MICRODOSING*.

* De cursus is Engelstalig. Door je in te schrijven ga je ermee akkoord dat Microdosing Institute jou gepersonaliseerde, Engelstalige e-mails mag sturen waaronder, maar niet beperkt tot berichten over events en speciale aanbiedingen.