Hidde: MicrodoseCoach

Ik ben medeoprichter en voorzitter van Vista+, een stichting welke onderzoek doet naar de maatschappelijke voordelen van plant medicijnen. Vista+ coacht en begeleidt in het zetten van intenties en realiseren van persoonlijke groei in het proces van microdoseren.

“De afgelopen tien jaar doe ik onderzoek naar gezondheid, voeding en alternatieve geneeswijzen. Gefascineerd door de connectie tussen geest en lichaam, hoe onze gedachten en emoties onze fysiologie beïnvloeden in het bijzonder. Met een achtergrond als masseur heb ik me verdiept in verschillende disciplines zoals yoga, meditatie, ademwerk, martial arts, pranic healing, en energie cultivatie.”

Psilocybine kan een prachtig instrument en ‘leraar’ zijn om je te assisteren in een breder perspectief en dieper bewustzijn. De ervaringen en inzichten die worden ervaren in het proces van microdoseren kunnen helpen om de balans in jezelf te hervinden.

Ik heb een achtergrond in “Psychedelische Integratie” vanuit de MIND Foundation en praktijkervaring in het begeleiden van tientallen ceremonies met psilocybine en andere plant medicijnen.

Het is een voorrecht om anderen te kunnen assisteren in dit proces van her verbinden en zelf exploratie, en zodoende meer inzicht te krijgen in het bewerkstelligen van mentale-, emotionele- en spirituele groei.

———————————ENGLISH——————————————

Founder of Vista+ which examines the benefits of plant medicine for society. Vista+ provides guidance and counseling by helping with intention setting and attaining personal growth in the process of microdosing.

“I’ve been researching health, nutrition and alternative means of medicine/healing for the past decade. With a fascination for the mind-body connection; how thoughts and emotions influence our physiology in particular. Having a background as a massage therapist and exploring other disciplines such as yoga, meditation, breathwork, martial arts, pranic healing, and energy cultivation.”

Psilocybin can be a beautiful instrument and ‘teacher’ to assist you in attaining a wider perspective and deeper state of consciousness. The experiences and insights felt during and after the microdosing process can help you to restore the balance within yourself.

I am an experienced practitioner with training in “Psychedelic Integration” from the MIND Foundation and have first-hand experience in guiding dozens of ceremonies with psilocybin and other plant medicine.

It is a privilege to contribute and assist others in this process of re-connecting and self-exploration, and to gain more understanding into mental-, emotional- and spiritual growth.