Microdosing blog

Microdosing en borstvoeding, kan dit veilig samengaan?

Mother Holding Child
Veel aankomende moeders willen graag weten: kunnen microdosing en borstvoeding veilig samengaan? Het idee van een kans op vergiftiging is de belangrijkste bron van zorg. Hoewel paddenstoelen en truffels die psilocybine bevatten worden beschouwd al één van de veiligste substanties, vragen ze zich toch af: Kan dit schade toebrengen aan de baby? Kan mijn kind iets merken? Zou het de hersenontwikkeling van mijn kind kunnen beperken? Laten we beginnen met een simpel statement: er zijn geen wetenschappelijke studies gedaan naar psilocybine en moedermelk. Nu psychedelica zich langzaam maar zeker begeven in de richting van geaccepteerde behandeling van mental gezondheidsproblemen, hebben wij goede hoop dat er meer onderzoek gedaan zal worden op dit gebied. Maar, voor nu moeten we voorop stellen dat microdosing met psychedelica tijdens de borstvoedingperiode nog gloednieuw, ongetest terrein is binnen de wetenschap. Dit artikel proberen we een holistisch overzicht te geven van de feiten en opinies rondom microdosing en borstvoeding, opdat moeders zelf een bewuste beslissing kunnen nemen. We zullen ook kijken naar de beschikbare wetenschappelijke gegevens over psychedelica en zwangerschap. De onderwerpen:
  • Gezondheidsimplicaties van microdosing in het algemeen
  • Redenen waarom moeders willen microdoseren met truffels, paddo’s, lsd of een andere substantie
  • Enkele inheemse perspectieven
  • Kan psychedelica terechtkomen in de moedermelk
  • Psychedelica en zwangerschap
  • Conclusies

Gezondheidsimplicaties van microdosing in het algemeen

Tot op heden zijn de gevolgen voor de gezondheid van volwassenen die een microdosis nemen op de lange termijn onbekend, laat staan voor een kind in ontwikkeling. Op dit moment zijn er geen longitudinale klinische studies met volwassenen die microdoseren. Op de korte tot middellange termijn lijken de voordelen van microdosing voor de meeste bevolkingsgroepen echter op te wegen tegen de risico’s, vooral wanneer microdosing vergeleken wordt met het langdurig slikken van antidepressiva of ADHD medicatie. Dit betekent echter niet dat microdosing volledig onschadelijk is, en er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de gevolgen van langdurig gebruik voor zowel de gezondheid van het hart als de mogelijke toename van tekorten aan mineralen – een factor die vaak over het hoofd wordt gezien, maar die van het grootste belang is voor zowel het lichamelijk als het geestelijk welzijn.

Waarom moeders zouden willen microdoseren

De nummer één reden waarom sommige moeders overwegen om (af en toe) paddo’s of een andere stof te microdoseren terwijl ze borstvoeding geven, is voor ondersteuning van de mentale gezondheid post-partum. Ze weten intuïtief dat verantwoordelijkheid nemen voor hun mentale gezondheid nu belangrijker is dan ooit. De meeste vrouwen houden het belang van hun baby voor ogen en vragen zich eerlijk af of hun kind er slechter aan toe is als zij angst, stress, prikkelbaarheid of depressie – hetzij energetisch, hetzij via de moedermelk – overbrengen op hun pasgeborene.

Enkele inheemse perspectieven op microdosering tijdens zwangerschap of borstvoeding

Informatie over het inheems, traditioneel gebruik van paddo’s tijdens zwangerschap of borstvoeding is beperkt – ook al gaat het spirituele gebruik van paddo’s terug tot minstens 5000 voor Christus. Ayana Iyi, ancestral healer, helderziende en medium die werkt op het kruispunt van psychedelica en bevallen / moederschap, beschouwt psilocybine echter als een veilig, effectief en belangrijk medicijn voor vrouwen in deze levensfases. Van andere entheogenen is bekend dat ze een lange geschiedenis van consumptie hebben door zwangere vrouwen. Bijvoorbeeld de Shipibo-Konibo in het Peruaanse Amazonegebied, die ayahuasca consumeren, en de Wixárika (Huichol) in Mexico en het zuiden van de VS, waarvan de rituelen zweethutten en Peyote cactus omvatten. Beiden beweren dat hun rituelen onschadelijk zijn voor ongeboren kinderen en baby’s die de melk van hun moeder krijgen, en integendeel, dat hun rituelen veel voordelen hebben voor zowel de baby als de moeder. Bij de Shipibo is het gebruikelijk om kleine doses ayahuasca te nemen tijdens de borstvoeding. In deze cultuur verklaren curanderos dat het zowel de moeder als de baby ondersteunt en hen helpt om de band tussen moeder en kind, én spirit, te verstevigen. Een zeer vergelijkbare ideologie leeft onder het Wixárika (Huichol) volk. Zij geloven dat tijdens hun ceremonies, tijdens welke een zwangere vrouw kan besluiten peyote-medicijn te gebruiken, de werkzame stof, mescaline, de foetus bereikt. In de foetus kan deze actief inwerken op de hersengebieden, -systemen en -functies (d.w.z. visueel, auditief, zintuiglijk) in de mate waarin deze zich op dat moment van de zwangerschap hebben ontwikkeld. Dit betekent dat de moeder die een ceremoniële dosis peyote consumeert, de baby in haar baarmoeder waarschijnlijk een impactvolle, multisensorische ervaring zal bezorgen. Na overleg met hun sjamaan gebruiken sommige vrouwen bewust plantmedicijnen, in verschillende doses, gedurende hun hele zwangerschap. Anderen wachten tot de eerste zwangerschapstermijn voorbij is. Het Wixárika-volk gelooft dat ongeborenen en kinderen van alle leeftijden baat kunnen hebben bij deze blootstelling aan het medicijn vanaf zeer jonge leeftijd, waaronder de mogelijkheid voor deze kinderen om een verhoogd bewustzijn, verhoogde gevoeligheid en zelfs paranormale krachten te ontwikkelen – wat hen mogelijk voorbereidt om op een dag sjamaan te worden. Zowel sjamanen als vrouwen geloven dat deze praktijken een stimulerend effect hebben op de cognitieve vermogens van de baby, en dat dit voordeel zich uitbreidt wanneer borstvoeding wordt gegeven. Peyote-specialist Stacy Schaefer, Phd, onderstreept dat dit al duizenden jaren de praktijk is: “We zouden het niet aanraden, maar het zal niet maladaptief zijn, anders zou dit gebruik in de loop der tijd geen stand hebben gehouden.” Wat dit traditionele gebruik betreft, moeten we ons er ook van bewust zijn dat de culturele context belangrijk is, en hoewel er duidelijk bewijs is van veilig psychedelisch gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding in andere culturen, betekent dit niet dat deze informatie direct toepasbaar is in niet-traditionele settings. Er is een kleine maar groeiende gemeenschap van moderne genezers, medicijnvrouwen en doula’s (vroedvrouwen) die binnen werken vanuit natuurtradities op het gebied van de vrouwencyclus, de baarmoeder, zwangerschap, bevalling en moederschap. Als je rechtstreeks van hen wilt leren, bieden we aan het eind van dit artikel een paar bronnen aan.

Is er een protocol voor borstvoeding dat garandeert dat de baby niet wordt beïnvloed door microdosing?

Het zal inmiddels duidelijk zijn wat een moeilijke, veelzijdige vraag dit is, die kortgezegd draait om de mentale gezondheid van de moeder versus de fundamentele voedings- en ontwikkelingsbehoeften van de baby. Aangezien dit niet onderzocht is door de Westerse wetenschap, hebben we geen definitieve antwoorden. Het zal op dit moment je eigen beslissing zijn. Je dient de mogelijke nadelige effecten voor je kind af te wegen tegen de mogelijke voordelen die jijzelf zal ondervinden als je microdoseert. Psychiatrisch deskundige C. J. Spotswood schreef in zijn boek, The Microdosing Guidebook: A Step-by-Step Manual to Improve Your Physical and Mental Health through Psychedelic Medicine (2022): Psilocine en psilocybine worden via de nieren uitgescheiden, waarvan het grootste deel binnen de eerste 3 uur na orale inname plaatsvindt en volledig binnen 24 uur (Hasler et al., 2002). LSD daarentegen wordt gemetaboliseerd via de lever en wordt daarbij omgezet in een potentieel inactieve metaboliet 2-oxo-3-hydroxy-LSD (Dolder et al., 2017). Omdat de dosering een microdosis is, beweert James Fadiman dat als een persoon minstens 6 uur wacht tussen microdosing en borstvoeding er geen problemen zouden moeten zijn (Morski, 2021). Bovendien is er geen bewijs dat beide stoffen worden geëlimineerd via de moedermelk. Het devies is: bespreek dit met je medisch zorgverlener. Ik zeg niet dat het 100% veilig is, maar er is geen onderzoek dat de veiligheid bevestigt, noch ontkent. Bovenstaande suggereert dat microdoses van pyschedelische stoffen binnen 24 uur gemetaboliseerd en uitgescheiden kunnen worden. Als we dit doortrekken naar een moeder die borstvoeding geeft, oftewel een moeder die besluit dat ze er op dit moment goed aan doet te microdoseren vanwege haar eigen gezondheidsbehoeften, dan zou een suggestie kunnen zijn:
  1. Gebruik alleen kleine doses, 100mg/0.1 gr psilocybine of minder.
  2. Volg het Fadiman protocol van 1 dag op, twee dagen af (of zelfs minder frequent, zoals microdosering 2x per week)
  3. Kolf op niet-microdosingdagen genoeg melk af voor 24-36 uur om te gebruiken tijdens de microdosingdagen.
  4. Kolf tot 24 uur na het nemen van de microdose af en gooi de melk die in deze periode is geproduceerd weg.
Houd er rekening mee dat dit protocol het risico van microdosing tijdens de borstvoeding tot een minimum kan beperken, maar het niet volledig uitsluit. In onze wereldwijde community hebben sommige vrouwen ervoor gekozen microdosing toe te passen volgens deze suggestie, en ze hebben gemerkt dat het hen bijvoorbeeld hielp om depressieve symptomen te beheersen, wat ook invloed zal hebben gehad op het welzijn van hun baby’s, en gezinnen. In de fysiologie zijn alle lichaamssystemen met elkaar verbonden, en de vraag waar de wetenschap naar moet kijken is: hoe zou regelmatig, en onregelmatig microdoseren de hersenen, hormoon- en immuunsystemen van het kind kunnen beïnvloeden? Een andere optie is natuurlijk om tijdens de borstvoeding niet te microdoseren, en de mentale gezondheid van de moeder te ondersteunen zonder substanties, zoals gesprekstherapie. En eventueel: eerder te stoppen met borstvoeding geven.  

Psychedelica en zwangerschap

De LD-50 test toont aan dat psychedelica, of sacred earth medicines, vanuit het oogpunt van toxiciteit tot de veiligste stoffen behoren, vooral in vergelijking met de gangbare westerse medicijnen die voor de bevalling worden gebruikt (morfine). Met deze test kunnen de onderzoekers de hoeveelheid materiaal bepalen, in één keer toegediend, die bij 50% van een groep proefdieren de dood veroorzaakt. Uit de resultaten blijkt dat psilocybine (250 mg/kg) en mescaline (370 mg/kg) veiliger zijn dan aspirine (200 mg/kg) en morfine (200 mg/kg). LSD (50mg/kg) is zeer krachtig en wordt daarom toxisch in een kleinere dosis. De test is ook uitgevoerd op zwangere laboratoriumratten, waarbij geen moeder of kind is gestorven. Als we kijken naar de opzet en de resultaten van de studie, kunnen we nog een paar belangrijke opmerkingen maken. Ten eerste werden deze stoffen rechtstreeks in de bloedbaan geïnjecteerd, terwijl natuurlijke consumptie het metabolisme van het lichaam passeert; weefsels, maag, darmen alvorens in een veel kleinere hoeveelheid in de bloedbaan terecht te komen. Ten tweede was de toediening ongeveer 3-5 maal de gemiddelde dosis die nodig wordt geacht voor psychedelische therapie/ceremonie, wat nog steeds 10-20x groter is dan een microdosis. Ten derde toonde dit experiment aan dat de placenta functioneerde als een effectieve barrière om het kind te beschermen tegen bedwelming. Er zijn tot op heden geen gegevens bekend over de effecten van psilocybine op de zwangerschap in mensen. LSD werkt als een agonist op zowel de 5-HT2- als de dopaminereceptoren en hoopt zich op in de placenta. Er zijn zeer beperkte rapporten over het effect van LSD op de menselijke zwangerschap, met een aantal gerapporteerde gevallen van oculaire (het gezichtsvermogen aantastende) afwijkingen, hoewel in een enkele case serie van 10 vrouwen waarvan bekend was dat ze LSD tijdens de zwangerschap hadden genomen, er geen nadelige zwangerschapsuitkomsten of aangeboren afwijkingen werden geconstateerd. Er zijn echter wel enkele dierproeven gedaan: bij knaagdierproeven is aangetoond dat LSD vaatvernauwende effecten heeft op zowel de baarmoederslagaders als de navelstrengslagaders bij zwangere ooien (schapen), waarbij de bloedstroom van de foetus aanzienlijk in gevaar kan komen. Verder is aangetoond dat LSD oxytocische effecten heeft op geïsoleerde gladde spieren van de baarmoeder van ratten. Het is belangrijk op te merken dat al deze studies hoge doses betreffen. Ook is het vermeldenswaardig dat deze dierstudies geen betrekking hebben op wat waarschijnlijk het belangrijkste aspect van allemaal is: het effect van psychedelica op de zich ontwikkelende hersenen van een foetus of kind, wat zeer moeilijk te bestuderen is. Psychedelics Today heeft een meer diepgravend artikel gepubliceerd over psychedelica en zwangerschap, dat ingaat op de veiligheid, onderzoek en legaliteit. Deze beperkte wetenschappelijke informatie geeft precies aan dat er nog een veel groter gebied is om in kaart te brengen met betrekking tot psychedelica en zwangerschap of borstvoeding. Onze voorouders in de Amazone en Midden-Amerika (en zeer waarschijnlijk ook in veel andere gebieden) hebben ervaringen opgedaan, nu is het hopen dat academici dit als uitgangspunt nemen voor de moderne wetenschappelijke studies.

Conclusie

Het is belangrijk om nogmaals te benadrukken dat het gebruik van een van de meest voorkomende microdoses, LSD of psilocybine, tijdens je zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding nog steeds gloednieuw en ononderzocht terrein is in het Westen. Echter, het anekdotisch bewijs suggereert sterk dat microdosing de mentale gezondheid van een jonge moeder fundamenteel kan ondersteunen, en hier willen wij vooral erkennen dat dit een heikel punt is, just omdat er ingrijpende veranderingen plaatsvinden tijdens de zwangerschap en daarna. Gezien het gebrek aan wetenschappelijk bewijs, kunnen we geen aanbeveling doen voor of tegen microdosering tijdens zwangerschap of borstvoeding, en moeten we jou als lezer er bovendien aan herinneren dat er (afhankelijk van het land waarin je woont) juridische gevolgen kunnen zijn bij het gebruik van verboden of illegale middelen. Als psychedelica in jouw regio niet legaal zijn, kan het gebruik ervan leiden tot strafbaarstelling of het ontnemen van de zorg voor je kind. Moeders die hierover een bewuste beslissing willen nemen, moeten de risico’s (juridisch en voor de gezondheid van zowel moeder als kind) afwegen tegen de mogelijke voordelen, bij voorkeur met de hulp van een deskundige op dit gebied.

Meer informatie of ondersteuning

Als je meer wilt leren over traditionele genezing, voorlichting en ondersteuning op het gebied van vruchtbaarheid, zorg voor de baarmoeder, zwangerschap, bevallen en moederschap: Mikaela de la myco : Download de Entheogenic Earth Medicine Assisted Motherhood Guide via haar website of connect met @mamadelamyco op Instagram Sacred origins or connect with @sacred.origins on Instagram Origenes IPS (based in Colombia / se habla español) or connect with @SauBarbosa via Instagram

Wij kunnen van jou leren.

Was dit artikel waardevol voor je? Hebben we iets gemist? Ben of ken je een expert of informatiebron die mensen ook zouden kunnen raadplegen? Heb je zelf ervaringen met borstvoeding en microdosing en wil je je verhaal delen? Kom bij onze community op Discord en neem deel aan de gesprekken!

Bronnen

Deel deze post

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

JOIN OUR COMMUNITY!

Want to stay updated about microdosing research, the latest news, tips & tricks, and more? Subscribe to our newsletter below and stay in the loop about everything microdosing!