Geschiedenis van microdosing

Disclaimer

Microdosing.nl is een informatieve website met als enige doel het verstrekken van informatie over microdosing. Het gebruik van psychedelica moedigen wij niet aan, evenals het overtreden van de wet, noch willen wij de indruk geven dat microdosing effectief is als geneesmiddel, hulpmiddel of supplement. Niet alle genoemde voordelen zijn door wetenschappelijk onderzoek aangetoond.

Geen hulp bij substanties zoeken

Een aantal van de op deze website genoemde substanties hebben geen legale status in dit land. Leef altijd de wetten en regels na van het land waarin je woont. Wij kunnen deze substanties NIET verstrekken, idem dito voor contactadressen of verkooppunten.

Experimenteren met microdosing is altijd op eigen risico

Wij zijn van mening dat microdosing niet voor iedereen is. Ga altijd na welke risico’s er gelden voor jouw persoonlijke situatie. Raadpleeg altijd een arts als je van plan bent om aan microdosing te beginnen in combinatie met andere medicijnen.

Geen medisch advies

Microdosing.nl geeft geen medische adviezen. Informatie op deze website kan dus niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts. Daardoor kan Microdosing.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies starten, wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling.

Informatie van derden

Voor de inhoud van bijdragen aan deze website door derden kan Microdosing.nl op geen enkele wijze verantwoordelijkheid nemen of aansprakelijk worden gesteld. Verwijzingen en links naar andere informatie bronnen en websites zijn uitsluitend ter informatie, ook hier kan Microdosing.nl op geen enkele wijze verantwoordelijkheid nemen of aansprakelijk worden gesteld voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

 

 

Copyright

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor het informatief voorlichten van de bezoeker. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Microdosing.nl.

JOIN OUR COMMUNITY!

Want to stay updated about microdosing research, the latest news, tips & tricks, and more? Subscribe to our newsletter below and stay in the loop about everything microdosing!