Disclaimer

Microdosing.nl is een informatieve website met als enige doel het verstrekken van informatie over microdosing. Het gebruik van psychedelica moedigen wij niet aan, evenals het overtreden van de wet, noch willen wij de indruk geven dat microdosing effectief is als geneesmiddel, hulpmiddel of supplement. Niet alle genoemde voordelen zijn door wetenschappelijk onderzoek aangetoond.

Een aantal van de op deze website genoemde substanties hebben geen legale status in dit land. Leef altijd de wetten en regels na van het land waarin je woont. Wij kunnen deze substanties NIET verstrekken, idem dito voor contactadressen of verkooppunten.

Experimenteren met microdosing is altijd op eigen risico.

Wij zijn van mening dat microdosing niet voor iedereen is. Ga altijd na welke risico’s er gelden voor jouw persoonlijke situatie. Raadpleeg altijd een arts als je van plan bent om aan microdosing te beginnen in combinatie met andere medicijnen.

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Microdosing.nl staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Het gebruik van de informatie op deze website geschiedt volledig op risico van de gebruiker. Het gebruik van informatie op deze website voor illegale activiteiten is niet toegestaan. Microdosing.nl kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie.

Geen medisch advies

Microdosing.nl geeft geen medische adviezen. Informatie op deze website kan dus niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts. Daardoor kan Microdosing.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies starten, wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling.

Informatie van derden

Voor de inhoud van bijdragen aan deze website door derden kan Microdosing.nl op geen enkele wijze verantwoordelijkheid nemen of aansprakelijk worden gesteld. Verwijzingen en links naar andere informatie bronnen en websites zijn uitsluitend ter informatie, ook hier kan Microdosing.nl op geen enkele wijze verantwoordelijkheid nemen of aansprakelijk worden gesteld voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Copyright

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor het informatief voorlichten van de bezoeker. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Microdosing.nl.

Vrijheid van bewustzijnsuiting

Ieder mens zou in staat moeten zijn om zijn of haar eigen keuzes te maken wat betreft het gebruik van substanties of methoden die het bewustzijn verruimen of de geest helderder maken. Naast vrijheid van meningsuiting zijn wij ook voorstanders van vrijheid van bewustzijnsuiting!

 

Wil je graag leren microdoseren?
Krijg GRATIS toegang tot de eerste les van onze videocursus EXPLORE MICRODOSING*.

* De cursus is Engelstalig. Door je in te schrijven ga je ermee akkoord dat Microdosing Institute jou gepersonaliseerde, Engelstalige e-mails mag sturen waaronder, maar niet beperkt tot berichten over events en speciale aanbiedingen.