Eindelijk is het zover. De missie van Microdosing.nl is vanaf dag één gericht geweest op het creëren van een platform dat bijdraagt aan wetenschappelijk onderzoek. 2018 is het jaar van de kick-off van een aantal microdosingonderzoeken. Verschillende Europese universiteiten en onafhankelijke instituten uit diverse landen zijn hier onlangs mee gestart.

Drie ambitieuze onderzoeksteams hebben ons benaderd voor het contact met microdosers of mensen die van plan zijn te gaan microdosen.

Wij hopen dat jullie bereid zijn om jullie bevindingen (anoniem) met deze wetenschappers te delen.

 

The purpose of this investigation: Microdosing LSD & Psilocybin and its effects on the mental health.

Contents of the investigation:

The survey will ask about your background and story of the use of LSD and/or Psilocybin, your motivations, your health and the impact you think LSD and/or Psilocybin have had on your health and well-being. The survey also contains questions about adverse effects from the use of LSD and/or Psilocybin.

The survey is estimated to take between 5-10 minutes and you can cancel the survey at any time.
The purpose of this survey is to gather information and understanding primarily about the use of so-called micro dosing of lysergic acid diethylamide ( LSD25) and Psilocybin (the active substance in psychedelic fungi, such as magic mushrooms). The aim of the study is to investigate the effects and adverse effects on mental health at micro-dosing of LSD and Psilocybin.

Selection criteria

The criteria for participation in the survey are as follows:

1. You are at least 18 years old.
2. You have experience with the use of LSD and/or Psilocybin (magic mushrooms) or other psychedelic substance at least once.
The study (questions) is performed by Anisha Lela Larsson, a psychology student at the Department of Psychology, Uppsala University,
under the supervision of Thomas Furmark, Professor at the Department of Psychology, Uppsala University.

 

Universiteit van Maastricht: Microdose onderzoek

Het onderzoeksteam aan de universiteit van Maastricht onder leiding van Kim Kuypers, bekend van haar uitgebreiden MDMA-onderzoek, gaat de komende maanden onderzoek doen naar microdosing. In aanloop naar meer onderzoek dat de Universiteit in Maastricht gaat uitvoeren, zijn wij gevraagd of onze community een survey wil invullen. Deze korte, algemene vragenlijst is bedoeld om inzicht te krijgen wie er binnen de psychedelic community ook microdoseert, zodat hier verbanden gelegd kunnen worden. Vandaar uit volgt er meer onderzoek naar microdosing in het bijzonder.

 

Het team is ook op zoek naar deelnemers die in de omgeving van Maastricht wonen voor diverse cognitieve tests. Bij interesse kun je zelf contact opnemen via FPN-LSDmicrodosing@maastrichtuniversity.nl

Imperial College London: Microdosing Survey Study

Voor iedereen die in de nabije toekomst van plan is om te gaan beginnen met microdosing met psychedelica, heeft Imperial College in Londen een uitvraag gedaan om mee te doen aan hun onderzoek.

Een korte beschrijving van het onderzoek:

The Microdosing Survey Study is being run by the Psychedelic Research Group at Imperial College London, led by Professor David Nutt and Dr Robin Carhart-Harris. The aim of this project is to collect data on the process of microdosing a classic psychedelic substance (i.e. psilocybin, LSD/1P-LSD, ayahuasca, AL-LAD, salvia divinorum, DMT, 5-MeO-DMT, iboga/ibogaine or mescaline). Specifically, we aim to use online questionnaires to collect relevant data at different time points, about one week before, once a week during your microdosing experience (preferably 4-6 weeks), 6 weeks after and 6 and 12 months after the begin your experience. If you intend to microdose longer than 4-6 weeks, you are still eligible to take part.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *