meer halen uit microdosing

Haal meer uit microdosing

Hoewel microdosing veel voor je kan betekenen op het gebied van creativiteit, focus, productiviteit en flow, geloven wij dat het mogelijk is om (veel) meer richting en betekenis te geven aan je microdose ervaring.

Hoe bewuster je microdosing inzet, hoe meer het een tool voor persoonlijke groei en transformatie zou kunnen zijn. Het ligt voor de hand om het te vergelijken met mindfulness. Het gaat echter niet zomaar vanzelf. Het is geen quick-fix of oplossing voor al je problemen. je moet bewust de patronen in je denken en handelen willen gaan doorzien, maar juist dan kan je er op de langere termijn veel aan hebben.

Wij hebben een aantal handvatten en tips verzameld, die ons tijdens onze microdose ontdekkingstocht hebben geholpen en die we nu als microdose coaches inzet tijdens het begeleiden van mensen. Deze richtlijnen zijn zeker niet nieuw, wellicht ben je al lang bekend met deze concepten en practices. Hoe het ook zij, als je je dan toch op het pad van bewustwording bevindt, blijft het handig om af en toe een wegwijzer tegen te komen!

meer halen uit microdosing

Psychedelica als wegwijzer

De huidige interesse in psychoactieve planten kun je vergelijken met de populariteit van Oosterse spiritualiteit sinds de jaren zestig. “Het lijkt op het eerste gezicht heel verschillend: waar je in de Oosterse tradities de stilte opzoekt door naar binnen te keren, bijvoorbeeld door meditatie, veroorzaakt een psychedelische ervaring eerder een orkaan aan indrukken. Maar als je door die orkaan heengaat, kom je uiteindelijk op hetzelfde punt uit. De weg ernaartoe is alleen veel chaotischer.” Er wordt ook gezegd: “Als jouw inzichten met een hoge dosis psychedelica vergelijkbaar is met een orkaan, dan is microdosing als een fris briesje, die je de universele inzichten op een meer subtiele manier laat integreren tijdens je normale dagelijks leven.”

Microdosing moet in dit opzicht ook gezien worden als wegwijzer op een kruispunt. Wanneer ik ergens met mijn vinger naar wijs, dan kijk je niet naar mijn vinger, maar naar hetgeen waar ik naar wijs. Dit geldt ook voor microdosing. Richt je aandacht dus niet alleen de hele tijd op het directe effect van microdosing, maar juist ook naar hetgeen waar microdosing naar wijst. Het werkt als een tool, die je helpt bewuster te zijn.

Microdosing verhoogt het bewustzijn

Bewust van wat of waarvan? Zul je je misschien afvragen. Een verhoogd bewustzijn is een steeds toenemende bewustwording van je spirituele essentie, de zin van het leven en de onderliggende natuur in alle dingen. Door jouw bewustzijn te verhogen stijg ‘je’ boven je normale denkprocessen uit. Zo kun je jouw ware natuur en jouw ware potentieel ervaren. Eerst leer je je normale geest observeren – zie je al die drukke gedachten over verleden, heden en toekomst? Het constante oordelen over jezelf en anderen? Wanneer je eenmaal inziet dat jij meer bent dan alleen die gedachten kun je het overstijgen. Hiermee treed je het oneindige, ongelimiteerde deel van jouw ‘zijn’ binnen.

Als iemand naar iets wijst, wil hij dat je naar het voorwerp kijkt, niet naar zijn vinger. Microdosing is hetzelfde. Focus op waar microdosing naar wijst voor jou als persoon, niet alleen de directe effecten (verhoogde focus, creativiteit, flow, etc.). Maar waar zou microdosering op kunnen wijzen? In essentie veroorzaakt microdoseren een verhoogd bewustzijn dat je in staat stelt je geest te observeren. Alle hectische gedachten over het verleden en de toekomst, oordelen over jezelf en anderen, en zorgen over wat er mis zou kunnen gaan.

Wanneer je je realiseert dat je niet je gedachten bent, kun je ze overstijgen en je ware aard en grenzeloze potentieel ervaren. Je zult in staat zijn je eigen keuzes te maken, ongeacht wat anderen zeggen. Je zult in jezelf geloven dat je alles kunt bereiken en je dromen kunt verwezenlijken.

Hoe ga je een verhoogd bewustzijn inzetten?

Een verhoogd bewustzijn is geen direct voordeel of oplossing. Bewust worden van de vastgeroeste patronen in je leven, werk en relaties is niet genoeg om ze te veranderen. Het kan frustrerend zijn als je plotseling het inzicht krijgt dat je werk niet bij je past of je relatie niet werkt. In veel gevallen zal het een uitdaging zijn om deze inzichten om te zetten in acties.

LEES TIP: De kracht van het nu (Eckhart Tolle)
meer halen uit microdosing

Pijler 1: Intenties zetten en inzichten verwerven

Wanneer je een aantal dagen met microdosing bezig bent, kunnen je wellicht al bepaalde gedragspatronen en gedachtenpatronen bij jezelf zijn opgevallen en ga je inzien dat je sommige van die ingesleten patronen eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Het is handig om dit soort realisaties op te schrijven. Op de dag dat je weer een microdosis neemt, begin dan allereerst met een intentie of een vraag te formuleren voor jezelf, waar je die dag extra aandacht aan wilt besteden. Waar wil je je tijdens je dagelijkse bezigheden meer bewust van worden? Welke gedragspatronen van jezelf zou je graag willen doorbreken? Maak er een klein ritueel van en sta even stil bij waarom je eigenlijk met microdosing wilt werken.

De intentie is als een speer die je gebruikt voor het jagen naar datgene waar je je meer bewust van wilt worden. Een jager naar inzicht in jezelf. Zorg dat de intentie positief geformuleerd is.

Stappenplan intentie zetten:

 • Neem tijd en ruimte om rustig en ongestoord te zitten. Verbind je (in meditatie) met het veld van alle mogelijkheden, liefde en creatie.
 • Vraag jezelf af, wat je nodig hebt: nu, deze week, deze maand of dit jaar? Wens groot! Laat je niet beperken en klein maken, want jij bent het veld, het veld van alle mogelijkheden!
 • Is het in lijn met de universele intentie? Creëert jouw intentie ook meer geluk voor je medemens en omgeving? Misschien is dat niet direct zichtbaar. Dus stel jezelf de vraag: is mijn intentie dienend aan het grotere geheel?
 • Formuleer jou intentie in positieve zin en vermijd het woordje ‘niet’. Bijvoorbeeld: ik voel mij in balans. Dus niet: ik wil niet dat anderen mijn balans verstoren. Formuleer het dus zo dat je je al in balans voelt en voel hoe dat voor jou voelt.
 • Nog beter is het om dankbaarheid aan je intentie toe te voegen. Geloof dat je intentie al werkelijkheid is en voel je er dankbaar voor. Spreek in de tegenwoordige tijd. De intentie wordt dan: ik ben dankbaar dat ik mij in balans voel.
 • Laat de intentie op je inwerken, herhaal het een aantal keer hardop. Schrijf het op. Voel het in je lijf en geloof dat het werkelijkheid is.
 • Laat los en vertrouw. Laat het universum voor je werken en geef het de ruimte om je wensen en intenties op een creatieve manier te laten ontstaan. Sta open voor alle mogelijkheden en laat je verrassen!
 • Wat mooi is aan intenties, is dat ze dus ongebonden aan de uitkomst ervan moeten zijn. Niet zeker weten of je intentie wel werkelijkheid wordt, of dat er nog iets veel mooiers mag ontstaan. Open staan voor alle mogelijkheden en vertrouwend op dat het leven wil dat jij je mooiste leven leeft.  

 Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • Ik let vandaag bewust op mijn ademhaling
 • Vandaag laat ik mijn oordelen en meningen voor wat ze zijn
 • Ik ben geduldig
 • Alles is goed
 • Ik ben vandaag positief

Door jezelf een vraag te stellen, wordt je je meer bewust van het inzicht dat je wilt verkrijgen in hetgeen je jezelf afvraagt. Wat is de trigger? Wat maakt dat je vervalt in automatisch gedrag?  Observeer je gedrag die dag zonder jezelf te veroordelen. Observeer alleen de patronen, waarom je doet wat je doet en voelt wat je voelt en je zult vanzelf een antwoord op je vraag krijgen. Een verzamelaar van gedrags- en gedachtepatronen die je niet meer nodig hebt en jou niet meer dienen op jouw levenspad. Microdosing fungeert als een doek waarmee je de lens van je waarneming schoonveegt.

 • Wat wil ik veranderen?
 • Waar wil ik mij op focussen?
 • Wat heb ik niet meer nodig?
 • Wat wil ik loslaten?
 • Wat wil ik transformeren?

Pijler 2: Verstandig omgaan met je energie

Voor wie wel eens een spiritueel boek heeft gelezen, of zich verdiept heeft in het boeddhisme of sjamanisme, zullen deze tips niet nieuw in de oren klinken. Wellicht klinken deze richtlijnen voor sommigen wat zweverig. Laat dat oordeel even voor wat het is. Het gaat erom dat je bewust met je energie omgaat. Er gaat net zoveel energie gepaard met jezelf gelukkig maken, als met jezelf ongelukkig maken. Hoe mooi is het dan om die energie te kanaliseren in de richting die jij wilt zodat je bewust met je energie omgaat?

Pijler 3: Het loslaten van oordeel

Wij ervaren de werkelijkheid door de bril van onze in het verleden geconditioneerde gedachten, oordelen en meningen. Dus zien we de wereld met oogkleppen op. We zien de dingen niet zoals ze zijn; we zien ze zoals wij zijn. Onze oordelen onthullen meer over onszelf dan over het ding of de persoon waarover we oordelen!

Wanneer je te gehecht bent aan wat je zeker denkt te weten, mis je alles wat je nog niet weet. Het loslaten van je oordelen geeft je meer energie.

Wanneer je merkt dat je oordeelt, nodigen we je uit om jezelf de vraag te stellen; is mijn oordeel gebaseerd op waarheid? Kan ik er zeker van zijn dat het waar is? Waar komt het vandaan?

Pijler 4: In het huidige moment zijn

In het huidige moment zijn is veel gemakkelijker gezegd dan gedaan. In het begin kost het wat moeite, maar na enige oefening kan het een tweede natuur worden. We bevinden ons vaak in ongunstige situaties, variërend van files, onaangenaam gezelschap, of het rouwen om een of ander verlies. Wanneer we weigeren een situatie te aanvaarden, veroorzaakt/verergert dat lijden terwijl de situatie onveranderd blijft. Wij kunnen alleen onze reacties op de situaties in ons leven beïnvloeden.

Door ons bewustzijn van de situatie te vergroten, in het heden te blijven, en ons niet te laten meeslepen door onze emoties, kunnen we loslaten en accepteren wat is. Probeer niet alles wat er gebeurt te overanalyseren of te begrijpen. Aanwezig zijn betekent je overgeven, en dan kun je al je (mentale) energie richten op het nu. Dat is waar je kracht ligt.

TIP om te leren meer aanwezig te zijn:

Probeer een plant, persoon of dier te observeren. Ga op in je bezigheden. Begin met eenvoudige taken zoals tandenpoetsen, schoonmaken of koken. Observeer je ademhaling en wat die met je doet als je die bewust ervaart.

Als je depressief bent, leef je in het verleden.
Als je angstig bent, leef je in de toekomst.
Als je in vrede bent, leef je in het heden.

Pijler 5: Jezelf niet te serieus nemen

Om jezelf kunnen lachen maakt je licht. Een beetje zelfspot heeft nog nooit iemand kwaad gedaan. Te veel op jezelf gericht zijn kan echter uitputtend zijn, en je wordt doof en blind voor de rest van je leven. Omdat je moe bent, zie je de wonderen om je heen niet meer.

Pijler 6: De controle loslaten

Je zenuwstelsel, je bloedsomloop, je ademhaling, in slaap vallen en weer wakker worden, dit zijn allemaal processen die jouw beslissing niet nodig hebben. Je laat het gewoon gaan en toch is het onder controle. Zo is het ook met heel veel andere zaken.

In onderstaand filmpje legt filosoof Alan Watts uit dat wanneer je de controle los laat, dan juist de controle hebt. Klinkt tegenstrijdig, maar juist daarom de moeite waard voor de controlfreaks onder ons.

Pijler 7: Reageren of creëren?

Wat kies jij?

 • Je reageert op de situaties om je heen zoals zich die ontvouwt en je bent als een blaadje overgeleverd aan de wind en een speelbal van je eigen emoties. Je ben overgeleverd aan de grillen van anderen (en van het leven zelf), waarbij je steeds weer reageert op situaties en je constant afvraagt waarom jou dit alles overkomt.
 • Je creëert zelf het leven dat bij je past. Je zoekt de omstandigheden op die voor jou belangrijk zijn, je ziet en grijpt kansen, kortom, je hebt zelf de regie in handen.

Er zijn natuurlijk altijd situaties in je leven waar je geen grip op hebt. Maar zelfs dan kun je er voor kiezen om te aanvaarden ‘wat is.’ Dan kun je vervolgens wel bewust kiezen hoe je met de desbetreffende situatie om wilt gaan in plaats van een slachtoffer te zijn van je emoties. Dit hele proces vraagt heel veel oefening en bewustwording, maar de winst is groot wanneer je ervaart hoeveel aangenamer het leven is is wanneer je geen speelbal bent van je omgeving. Steeds weer blijven kiezen dus, wil ik reageren of creëren?

Pijler 8: Vertrouw op je intuïtie

Je intuïtie is een hogere vorm van intelligentie. Het werkt anders dan ons verstand, maar het leidt je altijd naar de juiste plek, als een oerinstinct. Waarschijnlijk omdat intuïtie niet gehinderd wordt door ego, oordelen en kritiek.

Je intuïtie leren herkennen en erop durven vertrouwen is voor de meesten van ons niet vanzelfsprekend. Je kunt nieuwsgierig zijn naar wat het met je doet, wanneer je leert te vertrouwen op je intuïtie.

Pijler 9: Je niet identificeren met 'je verhalen'

Het verstand is een voortreffelijk instrument of ‘tool’ als je het goed gebruikt. Bij verkeerd gebruik wordt het echter erg destructief. Nauwkeurig gezegd, het is niet zozeer zo dat je het verstand verkeerd gebruikt, meestal gebruik je het helemaal niet – het gebruikt jou. Dat is de ziekte. Je gelooft dat jij je verstand bent. Dat is de misvatting. Het instrument heeft je overgenomen. Het is alsof je zonder dat je het weet bezeten bent, en dus zie je de entiteit die je in bezit heeft genomen aan voor jezelf.

Het begin van vrijheid is het besef dat je niet die entiteit bent – de denker. Als je dat weet, kun je de denker gaan waarnemen. Op dat moment wordt er een hoger bewustzijnsniveau actief. Je bent de waarnemer, en niet dat wat je jezelf al die tijd verteld hebt dat je bent.

Maak je je vaak zorgen? Denk je vaak: “stel dat..” dan identificeer je je met je verstand, dat zichzelf projecteert in een denkbeeldige toekomst en angst opwekt. Tegen zo’n situatie kun je nooit op, omdat zij niet bestaat. Het is een hersenspinsel. Je kunt deze krankzinnigheid, die je gezondheid en leven ondermijnt, gewoon stopzetten door het huidige moment te erkennen. Het constante innerlijke zorgen maken, leidt niet naar actie, maar zorgt alleen maar tot meer zorgen. Je bent dan tegen jezelf aan het wedden.

Zorgen maken neemt de problemen van morgen niet weg. Het neemt de vrede van vandaag weg.

Dus, tijd voor actie. Wanneer je je dus betrapt op dat je je zorgen maakt, volg dan deze stappen.

 • Word je bewust van je ademhaling.
 • Voel de lucht in je lichaam in- en uitstromen.
 • Voel het energieveld in je.
 • Het enige waar je in het echte leven ooit tegen opgewassen moet zijn – in tegenstelling tot de verzonnen verwachtingen van het verstand – is dit moment.
 • Vraag jezelf welk ‘probleem’ je nu hebt, niet volgend jaar, morgen of over vijf minuten.
 • Wat is er verkeerd aan dit moment?

Begin naar de stem in je hoofd te luisteren, zo vaak als je kunt. Besteed vooral aandacht aan zich herhalende gedachtepatronen, die oude grammofoonplaten die misschien al jaren in je hoofd zijn afgedraaid. Dit is wat er bedoeld wordt met ‘de denker waarnemen,’ wat een andere manier is om te zeggen: luister naar de stem in je hoofd, wees daar als de toeziende aanwezigheid.

Als je naar die stem luistert, wees dan onpartijdig. Dat wil zeggen dat je niet oordeelt. Oordeel of veroordeel niet wat je hoort, want zodra je dat doet, komt dezelfde stem door de achterdeur weer naar binnen. Al snel ga je beseffen: daar is de stem en hier ben ik die ernaar luistert, ernaar kijkt. Dat besef van ik ben, dat besef van je eigen aanwezigheid, is een gedachte. Het komt uit iets voort dat boven het verstand staat. Dus als je naar een gedachte luistert, ben je je niet alleen bewust van die gedachte, maar ook van je zelf als de getuige van die gedachte. Een nieuwe dimensie van het bewustzijn heeft zich aangediend.

Pijler 10: Tijd is een illusie

Dit is de sleutel: beëindig de illusie van tijd. Tijd en verstand zijn niet te scheiden. Haal de tijd uit het verstand en het staat stil – tenzij je besluit het te gebruiken.

Identificatie met het verstand betekent dat je in de val van de tijd zit: de dwang om vrijwel helemaal te leven vanuit herinnering en verwachting. Dat schept een eindeloze preoccupatie met verleden en toekomst en een gebrek aan bereidheid het huidige moment te waarderen, te erkennen en het te laten zijn wat het is. Deze dwanggedachte komt bij je op omdat het verleden je een identiteit geeft en de toekomst de belofte van verlossing of bevrediging n wat voor vorm dan ook inhoudt. Maar het zijn allebei illusies.

Hoe meer je je op de tijd concentreert, op verleden en toekomst, des te meer je het Nu mist, het kostbaarste dat er is. Waarom is het het kostbaarste? Ten eerste omdat het het enige is.  Er is niets anders. Het eeuwige heden is de ruimte waarin je hele leven zich ontvouwt, de enige factor die onveranderd blijft. Het leven is nu. Er is nooit een tijd geweest waarin je leven niet nu was, en die komt er ook nooit. Ten tweede is het Nu het enige dat je uit kan tillen boven de beperkingen van het verstand. Het is de enige manier waarop je toegang kunt krijgen tot het tijd- en vormeloze rijk van Zijn.

Heb je ooit iets ervaren, gedaan, gedacht of gevoeld buiten het Nu om? Denk je dat je dat ooit kunt? Kan iets eigenlijk wel buiten het Nu om gebeuren? Het antwoord is duidelijk, of niet soms?

Er is in het verleden nooit iets gebeurd;  het gebeurde in het Nu.

In de toekomst gebeurt er niets; toekomstige gebeurtenissen vinden plaats in het Nu.

De kern hiervan, kun je met het verstand niet begrijpen. Op het moment dat je het snapt, treedt er een verschuiving op in je bewustzijn van verstand naar Zijn, van tijd naar aanwezigheid in het Nu. En opeens voel je dat alles heel levend is, energie uitstraalt en Zijn uitstraalt.

(Bron: De kracht van het Nu in de praktijk, Eckhart Tolle)

meer halen uit microdosing

Pijler 11: Hup, mediteren!

Over meditatie is zoveel informatie te vinden, dat wij het alleen van belang vinden het te benoemen. Het is wetenschappelijk bewezen dat meditatie gezond voor je is. Neurowetenschapper Andrew Newberg werd bekend door de hersenscans die hij maakte van  mediterende monniken. Daaraan zag hij dat de hersenen tijdens meditatie in een flow raken. Hersendelen die jou scheiden van anderen mensen of dingen, raken geblokkeerd. Je voelt je daardoor meer verbonden en kunt je zelfs echt één voelen  met anderen. Ook de hersendelen die tijd en ruimte definiëren, vallen stil. Weg dus, gepieker over vroeger of later. Iets dergelijks kan ook gebeuren wanneer je intens focust op dingen als mooie muziek, de natuur of een schilderij, stelt Newberg. In een meditatieve toestand ontstaan diepe gevoelens van rust en geluk. Daar kun je ook in je dagelijks leven profiteren. Je wordt stressbestendiger en flexibeler, en krijgt meer zelfkennis.

Hoe te mediteren?

 • Begin klein. Zelfs vijf minuten per dag kunnen al een verschil maken.
 • De sleutel is consistentie. Beter vijf minuten elke dag. Dan een half uur een keer per week.
 • Begin met een geleide meditatie.
 • Het doel is niet om geen gedachten te hebben; het doel is om je bewust te worden van je gedachten.
 • Bewust worden van je gedachten helpt je om destructieve gedachtenpatronen te veranderen.

Het essentiële proces van meditatie is observeren wat er in je innerlijke gaande is.

Dit zijn allemaal uitstekende hulpmiddelen om meer uit microdosing te halen. Bovendien kunnen ze complementair zijn met microdosing, omdat microdosering je bewuster maakt. Microdoseren wordt dan een hulpmiddel voor mindfulness.

Wij zijn er voor je met 1:1 begeleiding

Wil je beginnen met microdosing en leren wat de beste aanpak voor jou is?

Onze ervaren microdosing coaches bieden begeleiding tijdens elke stap van je microdosing reis.

JOIN OUR COMMUNITY!

Want to stay updated about microdosing research, the latest news, tips & tricks, and more? Subscribe to our newsletter below and stay in the loop about everything microdosing!