10-weekse Microdosing Cursus via onze partner Vista+Stichting Vista+ doet in samenwerking met het coachingteam van Microdosing institute onderzoek naar de vele therapeutische effecten- en toepassingen van microdoseren en psilocybine.

Ben jij benieuwd wat natuurlijk microdoseren met Microdosing XP truffels voor jou kan betekenen? Doe dan mee met onze Microdosing cursus en research in één. (ENGLISH BELOW)

Wij coachen en begeleiden jou in een traject van 10 weken microdoseren, om zo de maximale resultaten te behalen uit jouw microdosing ervaring. Elke tweede zaterdag van de maand starten wij met een nieuwe groep.

Wat bieden wij aan:

 • Microdosingcursus van 10 weken voor € 250,- (excl. btw)
 • Persoonlijke introductie/intake call
 • Vragenlijst ter voorbereiding om jouw baseline vast te stellen
 • Microdosing XP truffels (4 x 6 gram)
 • Deskundig advies van ons coachingteam
 • Community Whatsapp-groepsondersteuning
 • Microdosing Notitie dag boekje
 • Extra bij te boeken: integratiecoaching
 • Door jouw deelname draag je bij aan Microdosing onderzoek, wat extra waarde geeft aan jouw ervaring.

Hoe werkt de cursus van Microdosing Institute en Vista+?

Na aanmelding sturen wij u een e-mail met aanvullende informatie en het aanmeldingsformulier. Deze registratie zal bepalen of je geschikt bent om deel te nemen aan ons programma, en creëert tevens een ‘baseline’. De baseline geeft aan waar je staat met betrekking tot fysiek, emotioneel en mentaal welzijn. Vervolgens nemen we contact met je op voor een intakegesprek (max.15 min.) waarin we je doelen en intenties bespreken en je ons eventueel nog vragen kunt stellen. Elke tweede zaterdag van de maand start een nieuwe groep.

Vista+ Program

Je neemt de eerste twee maanden een microdosis en daarna neem je een maand pauze (dit wordt de balansmaand genoemd). Dit protocol is bepaald door James Fadiman, de grondlegger op het gebied van microdosing en adviseur van ons platform. Een lidmaatschap is maximaal zes maanden geldig. Daarna vinden we dat je in staat moet zijn om op eigen kracht verder te gaan met nieuw verworven inzichten en gevoel van verbondenheid, en dit schept ruimte voor nieuwe deelnemers.

Elke 3 dagen neem je een microdosis, volgens het Fadiman-protocol. Na twee weken microdoseren voeren we nog een gesprek over uw integratieproces (en je hebt de maandelijkse vragenlijst ter voorbereiding ingevuld), zodat we uw voortgang kunnen meten. Na een maand doen we dit opnieuw en vanaf hier bepalen we of en hoe u verder gaat.

Wij hebben gemerkt dat er betere, en vooral langer durende resultaten worden bereikt als het microdosing programma wordt gevolgd met de juiste begeleiding en coaching.

Naast het intakegesprek, het duidelijk maken van je intenties en doelen en de maandelijkse coachinggesprekken (het evalueren van je ervaringen) is er de mogelijkheid om vragen te stellen en je ervaringen te delen in een besloten Whatsapp groep met alle andere deelnemers die precies in hetzelfde weekend met de cursus zijn begonnen. Op deze manier beperken we eventuele risico’s en creëren we samen een ‘klankbord’ zodat je meer inzicht krijgt in jezelf en in de effecten van microdosing en de transformerende kracht van psychedelische plant medicijnen, zoals Magic Truffels.

Jouw investering

De investering voor deze tien weekse Microdosing cursus met Vista+ begeleiding is €250 (excl. BTW).

Dit is inclusief:

 • twee evaluatie/coaching sessies
 • Benodigde microdosing XP Truffels (24 x 1 gram)
 • Microdosing notitieboekje.
 • Whatsapp support-groep toegang.

Wil jij meedoen?

Gebruik dan de onderstaande aanmeldingsknop om je aan te melden. Let op: vanwege de wet- en regelgeving accepteren we momenteel alleen deelnemers die binnen de EU wonen. (Buiten Nederland gelden extra verzendkosten)

—————————————ENGLISH————————————

10 Week Microdosing Program

The Vista+ Foundation, in collaboration with the Microdosing.nl coaching team, is conducting research into the many therapeutic effects and applications of microdosing and psilocybin. Are you curious what natural microdosing with Microdosing XP truffles can do for you? Join us on this unique microdosing course and research in one. You can register until every second Saturday of the month.

We will coach and guide you in a 10-week microdosing process, in order to achieve the maximum results from your microdosing experience. Every second Saturday of the month we start with a new group.

We offer:

 • A 10-week Microdoseringscourse for € 250,- (excl. btw)
 • Personal introduction/intake call
 • Microdosing XP truffles (24x 1 gram)
 • Professional guidance by experienced Microdosing Coaches
 • Community Whatsapp-group support
 • Microdosing notebook
 • Additional booking option: integration coaching
 • With your participation, you contribute to Microdosing research, which an extra dimension to your microdosing experience.

How does this Vista+ program work?

After signing up we will send you an email with additional information and the registration form. This registration will determine whether you are suitable to join our program, and also creates a ‘baseline’. The baseline indicates where you stand with regard to physical-, emotional- and mental well-being. Subsequently, we will contact you for an intake call (max.15 min) where we will discuss your goals and intentions, and you can ask us any possible remaining questions.

A new group will start every second Saturday of the month. You microdose for the first two months and then you take a month break (this is called the balance month). This protocol has been determined by James Fadiman, the lead in the field of microdosing. Membership is valid for a maximum of six months. After that, we believe you should be able to continue on your own with newly gained insights and sense of connectedness, and this creates room for new participants.

You will take a microdose every 3 days, following the Fadiman protocol. After two weeks of microdosing, we’ll have another conversation discussing your integration process (and you have filled in the monthly questionnaire in preparation) so that we can measure your progress. We do this again after a month and from here we determine whether you will continue, and how.

We have found out that better, and especially long-lasting results are achieved when the microdosing program is followed with proper guidance and coaching.

Besides the intake interview (making your intentions and goals clear) and the monthly coaching conversations (evaluating your experiences), there is the opportunity to ask questions and share your experiences in a private Whatsapp group with all other participants which have started the course in the exact same weekend. This way we limit any possible risks and create a ‘sounding board’ that gives you more insight into yourself and in the effects of microdosing and the transformational power of psychedelic plant medicine.

Your investment for 10 Weeks

Your investment for ten weeks of Vista+ guidance is € 250,- (VAT excluded)

Our Microdosing Program includes:

Would you like to join?

Then please use the sign-up button below to apply.

Note: due to laws and regulations we currently only accept participants living in the EU (shipping charges outside of the Netherlands may apply).

Powered by the nr.1 Microdosing XP Shop

photo by: Zach Dischner